Ungt entreprenørskap:

På Evenstad jobbes det med Ungt entreprenørskap og hvert år utfordres studentene til å komme opp med skoglige bedriftsidéer. To blir presentert på Østerdalskonferansen....

Bachelorutdanning med gründervri

Studenter som tar bachelorgrad i skogbruk eller utmarksforvaltning ved høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, kan velge om utdannelsen skal være vitenskapelig rettet eller en...

Innovativt bygg uten klimagassutslipp

Studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, er i ferd med å legge bak seg det første semesteret i nytt administrasjons og...

Deler friluftsopplevelser med nye landsmenn

For andre år på rad er voksenopplærings- og mottaksklasser i Oslo og Akershus invitert med ut for å oppleve skog, natur og friluftlivsaktiviteter. Mer...

Innmålingen i mai på samme nivå som i fjor

I mai ble det målt inn 870 000 kubikkmeter tømmer. Det er om lag det samme som i mai i fjor. Sagtømmerprisen på gran...

Fjerner krav om rettigheter til skogeiers driftsplan i sertifiseringsavtalen

I den nye versjonen av PEFC-standarden er det krav om at det skal foreligge en underskrevet avtale mellom skogeier og gruppesertifikatholder. I Viken skog...

Vil sikre skogsmaskinene med fjernstyrt vinsj

– Med denne fjernstyrte vinsjen på toppen kan vi slippe skogsmaskinene ned steder der de idag ikke kommer til. Taubaneentreprenør Torbjørn Frivik står på...

Nye Norske Skog?

Det foreligger en restruktureringsplan fra styret i Norske Skog Group om at obligas- jonsgjeld omgjøres til aksjekapital. Det har to konsekvenser: At de gamle...

Forestia Braskereidfoss: En sponplate er ikke en sponplate

Forestia produserer 100 ulike kvaliteter og 2000 artikler. Sponplatefabrikken på Braskereidfoss utvikler produktene helt ut til sluttbrukeren, som nå blant annet kan sette opp...

Moelven Våler: Fra høvling og fingerskjøt til ren skurlast

  Etter en nødvendig omlegging i 2009 har Norges største sagbruk gått fra både høvling og fingerskjøt til å bli et rent skurlastbruk med tørking...

Skogindustrien og det grønne skiftet

Stortingets næringskomite har nylig avgitt innstilling når det gjelder Regjeringens Industrimelding, den første siden 1981. Industrimeldingen er grunnleggende positiv til mer industri i Norge...

74 tonn på vegene og 60 tonn på broene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) ble tatt godt imot på årets Skog og Tre konferanse. Her snakket han blant annet om utbedring av broer og...

Statskog: Bærekraftskriterier – men ikke ren Hagner

  Nylig var Statskog ute på tur med Naturvernforbundet iOslo kommuneskoger og så på bruk av Mats Hagners metode. Jostein Saus, miljø- og kvalitetsansvarlig i...

Ny granfrøplantasje for Vestlandet i Hardanger

I løpet av vinteren og våren har et tidligere kulturbeite og slåttemark på Trå og Holven i Granvin blitt hogget og ryddet. Arealet klargjøres...

Vil sikre skogsmaskinene med fjernstyrt vinsj

– Med denne fjernstyrte vinsjen på toppen kan vi slippe skogsmaskinene ned steder der de idag ikke kommer til. Taubaneentreprenør Torbjørn Frivik står på...

Priskontrollen på skog oppheves

Etter en flere timers lang debatt vedtok Stortinget 12. juni å oppheve prisreguleringen for rene skogeiendommer og eiendommer med mindre enn 35 daa jord....

– Interessant med norsk treindustri

Investor Jens Ulltveit-Moe dukket opp på årets Skog og tre konferanse. Han mener forholdene for investeringer i skog har endret seg fundamentalt de siste...

– Avklaring i løpet av høsten

Etter et drastisk fall i skogplantingen ble foryngelsesplikten skjerpet i den nye skogloven som trådte i kraft i 2006. Men innebærer den plikt til...

Kortreist trefjøs

Rogaland: Nye krav om løsdrift gjør at mange bønder må bygge nye driftsbygg og det kan virke som om det har blitt en trend...

Funderingar over ein tiurleik

Hordaland: Bakgrunnen min er, kort fortalt, 67 år samanhengande observasjonar av ein tiurleik. I vår hadde eg seks overnattingar på lei- ken. Som elles...
Annonse