Kvalitet – tømmer og last

Treindustriens Tekniske Forening (TTF) holdt nylig fagmøte i Hof i Vestfold der temaet var kvalitet både på tømmer og trelast, med innlagt omvisning på...

Avskoging i Norge?

Norge avskoges med cirka 58 kvadratkilometer hvert år. Det tilsvarer et utslipp på 2,6 millioner tonn CO2. Naturlig skogutvidelse og påskoging gjør imidlertid at...

«Skogbruket – den nye miljøbevegelsen»

Journalisten, forstkandidaten og filmprodusenten Sverker Johansson mener det er mulig for skogbransjen å bygge miljøstempel som merkevare. Men det krever en ærlig bransje som...

– Digitaliseringen i skogen er avhengig av skogsmaskindata

NY serie: Digitalisering i skogbruket - denne gangen «–i skogen». («– Digitalisering på sagbruket» og «–Digitalisering i skogindustrien», i kommende numre.) Vi kan oppnå store forbedringer...

Svenska Skogen: – Investerer 40 øre pr m3 i næringens omdømme

«Svenska Skogen» startet sine kampanjer våren 2017. Målet er å gjøre allmennheten mer bevisst på hva den svenske skogen betyr for landet. En forståelse...

Kritisk til Svenska Skogen

Journalisten, forstkandidaten og filmprodusenten Sverker Johansson er skeptisk til kampanjen Svenska skogen. Han mener den er dyr og lite hensiktsmessig bygd opp. – Den...

Nytt tårn i Hurdal skal måle klimagassutslipp

  Norge knytter seg til et stort internasjonalt nettverk av målestasjoner som blant annet skal kontrollere mengden klimagasser i atmosfæren. Det 25 meter høye måletårnet...

– Bare fordeler med massivtre

At nye studentboliger bygges i massivtre har blitt mer regelen enn unntaket. Og nå ferdigstilles to nye nietasjes bygg med 349 boliger på Kringsjå...

Industrielt trebyggeri utviklinger byggenæringen

De senere årene har det blitt oppført en mengde store byggeprosjekter i tre, blant annet skoler, boligblokker, næringsbygg, idrettsbygg og omsorgsbygg. Prosjektene benytter i...

Regjeringen vil ha innspill til strategier for skognæringen

Regjeringen skal utarbeide to strategier knyttet til skog- og trenæringen: En strategi for stimulering av etterspørselen etter grønne trebaserte produkter (treproduktstrategien), og en strategi...

Viken Skog: – Driftsoverskudd på 35 mill i 2017

Viken-direktør Tor Henrik Kristiansen var ytterst fornøyd med å kunne fortelle forsamlingen om en resultatforbedring på rundt 40 millioner for Viken Skog fra 2016...

Håkon Bakken i Glommen: – Reduserte kvalitetskrav i sagtømmer­reglementet er nødvendig

I Norsk Skogbruk nr 12/2017 presenterte professorteamet fra NMBU innen treteknologi et innlegg som stiller spørsmåltegn ved framtidig skogskjøtsel som en konsekvens av et...

NFG: Skal reise skog for 50 millioner i Etiopia

I november inngikk NFG en avtale med den norske ambassaden i Etiopia om et treårig prosjekt for skogreising i Etiopia. – Med 50 millioner...

Statkrafts Christian Rynning-Tønnesen har stabil tro på skogbasert biodrivstoff

Rett før jul kom den etterlengtede nyheten om at planene om et såkalt demoanlegg for produksjon av avansert biodrivsto blir realisert på Tofte. Her...

Tidenes tømmeravvirkning

I følge tall fra Landbruksdirektoratet ble det avvirket 10,62 millioner kubikkmeter i 2017. Det er den høyeste avvirkningen som er registrert her til lands...

Saftige prisøkninger for massevirke

Etter å ha ligget padde att i årevis har prisen på massevirke endelig fått et skikkelig løft. Flere andelslag rapporterer om 25% økning og...

Lars Sperre, Norske Skog: – Skogeierne må prioritere oss

– Skal vi henge med videre må fabrikkene våre driftes optimalt. Og for å få til det trenger vi nok tømmer til enhver tid....

Positiv regjeringsplattform

Innholdet i den såkalte Jeløya-plattformen, som altså danner grunnlaget for den nå utvidete regjeringens arbeid, gir ikke grunnlag for nye bekymringer for skogbruket. Enkelte har...

Brasil: Bærekraftig skogbruk i tropisk regnskog

Cikel hogger FSC-sertifisert tømmer i brasiliansk regnskog. Politisk uro i landet fører imidlertid til usikre rammer for skogbruk og treindustri. Og hele tiden konkurrerer...

Ny MEF-leder: – Alle tjener på frie entreprenører

– Grunnlaget for hele skognæringen er avvirkningen, påpeker den nye lederen for MEFs medlemmer i skogbransjen, Bjørn Lauritzen. Han syns han har fått den...
Annonse