– Forholder seg ikke til Stortingets vedtak

Skogeierforbundets Svein M. Søgnen har arbeidet med frivillig vern av skog siden dette begrepet ble funnet opp for 15 år siden. Han er ikke...

Mer informasjon fra nye digitale kart

En kombinasjon av registreringer på bakken og en ny type tredimensjonale flybilder, såkalt stereofotogrammetri, ligger bak det nye digitale skogressurskartet SR16. Det gir mer...

Endelig starter byggingen av ny massivtrefabrikk

Splitkon har lenge forsøkt å få med seg investorer til å bygge en ny fabrikk for massivtre som kan møte det voksende norske markedet....

Rettigheter til skogbruksplandata

STAFETTPINNE: Gjennom skogbruksplan­prosjekter etableres skog­ og miljødata. Skogeier angir gjennom sin bestilling hvem som skal ha tilgang til sine skoglige data. Miljøregistreringene er som...

Et samlet landbrukssamvirke tro til

Om Norske Skog går over ende vil ikke det være den første store konkursen i norsk treforedling. Da Tofte Cellulosefabrikk AS havnet i skifteretten...

– Ikke bærekraftig

Det nylig framlagte kvartalsresultatet økte Norske Skogs gjeld ytterligere og verken avtroppende styreleder Henrik Christensen eller konsernsjef Lars Sperre la skjul på alvoret. –...

– Jeg er en seig jævel!

Christen Sveaas ble som største aksjonær enstemmig valgt til ny styreleder i Norske Skog på en kjapt gjennomført generalforsamling. Og en småaksjonær som dristet...

Hva mener partiene om skogbruk?

Med et Stortingsvalg rett rundt hjørnet har vi henvendt oss til de partiene som er representert på Stortinget i dag med spørsmål om hvordan...

Sterk allianse mellom Viken og Saugbrugs

Helt i begynnelsen av juli inviterte Norske Skog og Viken Skog til felles pressekonferanse. Her slo Olav Breivik fast at Viken vil jobbe for...

– De norske fabrikkene vil drives videre

Det sier konsernsjef i Norske Skog Lars Sperre. Fristen for en løsning har stadig blitt forlenget, og nå er den utvidet til 1. september....

– Tømmeret fra Norske Skog vil fortsatt finne avsetning

Johan Freij er skogsanalytiker i Danske Bank og har fulgt det nordiske tømmermarkedet tett gjennom flere tiår. Han er ikke i tvil om at...

Mange vil studere skog i høst

Etter dystre studenttall for skogfaget i begynnelsen av 2000­tallet har søkertallene tatt seg opp og stabilisert seg. I år er det fullt hus på...

Mye informasjon å hente fra åpne datakilder

For de som skal planlegge drifter i skogen er det en fordel å ha tilgang til driftsplanene til skogeierne i området. Men mye informasjon...

Nå går’n på gummisåler

En lassbærer på gummibelter er et sjeldent syn. Johannes Bergum fra Mjøsen Skog presenterte den som en verdensnyhet da han åpnet skogdagen ved Lillehammer...

Tømmerinnmåling i sommerferiemodus

Norge stopper litt opp i juli, så også i skogbruket. Mens det ble målt inn nesten 950 000 kubikkmeter i juni, var bare drøyt...

Skognæringen er en strategisk viktig næring for Norge

Portrett: Jonas Gahr Støre Partilederen i Arbeiderpartiet kan få stor innflytelse på norsk skogpolitikk, hvis valget går hans vei. Noe som vil dreie seg om...

Prosjekt på god veg

Noe av det første vegpådriveren i Glåmdal kunne kaste seg over da prosjektet ble opprettet, var oppfølging av Granerudsvegen i Grue. Her var det...

Loser skogeierne forbi hindringer på vegen

Mange har vel en skogsbilveg det skulle vært gjort noe med. Men vegforeningen fungerer kanskje dårlig og utfordringene med byråkrati, nabofeider og tekniske løsninger...

Laftebygg på fire mål

  Det nye industribygget til Alvdal Skurlag er bygget med veggelementer i heltre og er et av Norges største tømmerbygg. Her foregår både tradisjonell impregnering...

KiS – Landsmøte og temaseminar i Stavanger 1.-3. september

Program arrangementet i Stavanger
Annonse