Mange vil studere skog i høst

Etter dystre studenttall for skogfaget i begynnelsen av 2000­tallet har søkertallene tatt seg opp og stabilisert seg. I år er det fullt hus på...

Mye informasjon å hente fra åpne datakilder

For de som skal planlegge drifter i skogen er det en fordel å ha tilgang til driftsplanene til skogeierne i området. Men mye informasjon...

Nå går’n på gummisåler

En lassbærer på gummibelter er et sjeldent syn. Johannes Bergum fra Mjøsen Skog presenterte den som en verdensnyhet da han åpnet skogdagen ved Lillehammer...

Tømmerinnmåling i sommerferiemodus

Norge stopper litt opp i juli, så også i skogbruket. Mens det ble målt inn nesten 950 000 kubikkmeter i juni, var bare drøyt...

Skognæringen er en strategisk viktig næring for Norge

Portrett: Jonas Gahr Støre Partilederen i Arbeiderpartiet kan få stor innflytelse på norsk skogpolitikk, hvis valget går hans vei. Noe som vil dreie seg om...

Prosjekt på god veg

Noe av det første vegpådriveren i Glåmdal kunne kaste seg over da prosjektet ble opprettet, var oppfølging av Granerudsvegen i Grue. Her var det...

Loser skogeierne forbi hindringer på vegen

Mange har vel en skogsbilveg det skulle vært gjort noe med. Men vegforeningen fungerer kanskje dårlig og utfordringene med byråkrati, nabofeider og tekniske løsninger...

Laftebygg på fire mål

  Det nye industribygget til Alvdal Skurlag er bygget med veggelementer i heltre og er et av Norges største tømmerbygg. Her foregår både tradisjonell impregnering...

KiS – Landsmøte og temaseminar i Stavanger 1.-3. september

Program arrangementet i Stavanger

Ungt entreprenørskap:

På Evenstad jobbes det med Ungt entreprenørskap og hvert år utfordres studentene til å komme opp med skoglige bedriftsidéer. To blir presentert på Østerdalskonferansen....

Bachelorutdanning med gründervri

Studenter som tar bachelorgrad i skogbruk eller utmarksforvaltning ved høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, kan velge om utdannelsen skal være vitenskapelig rettet eller en...

Innovativt bygg uten klimagassutslipp

Studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, er i ferd med å legge bak seg det første semesteret i nytt administrasjons og...

Deler friluftsopplevelser med nye landsmenn

For andre år på rad er voksenopplærings- og mottaksklasser i Oslo og Akershus invitert med ut for å oppleve skog, natur og friluftlivsaktiviteter. Mer...

Innmålingen i mai på samme nivå som i fjor

I mai ble det målt inn 870 000 kubikkmeter tømmer. Det er om lag det samme som i mai i fjor. Sagtømmerprisen på gran...

Fjerner krav om rettigheter til skogeiers driftsplan i sertifiseringsavtalen

I den nye versjonen av PEFC-standarden er det krav om at det skal foreligge en underskrevet avtale mellom skogeier og gruppesertifikatholder. I Viken skog...

Vil sikre skogsmaskinene med fjernstyrt vinsj

– Med denne fjernstyrte vinsjen på toppen kan vi slippe skogsmaskinene ned steder der de idag ikke kommer til. Taubaneentreprenør Torbjørn Frivik står på...

Nye Norske Skog?

Det foreligger en restruktureringsplan fra styret i Norske Skog Group om at obligas- jonsgjeld omgjøres til aksjekapital. Det har to konsekvenser: At de gamle...

Forestia Braskereidfoss: En sponplate er ikke en sponplate

Forestia produserer 100 ulike kvaliteter og 2000 artikler. Sponplatefabrikken på Braskereidfoss utvikler produktene helt ut til sluttbrukeren, som nå blant annet kan sette opp...

Moelven Våler: Fra høvling og fingerskjøt til ren skurlast

  Etter en nødvendig omlegging i 2009 har Norges største sagbruk gått fra både høvling og fingerskjøt til å bli et rent skurlastbruk med tørking...

Skogindustrien og det grønne skiftet

Stortingets næringskomite har nylig avgitt innstilling når det gjelder Regjeringens Industrimelding, den første siden 1981. Industrimeldingen er grunnleggende positiv til mer industri i Norge...
Annonse