Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri

Allskog SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Glommen Skog SA og AT Skog SA etablerer investeringsselskapet Norsk Skogkapital AS. – Det sentrale for oss...

Termowood produserer i Hurdal

  Selskapet Termowood, som produserer ele­ menter av ferdig isolert massivtre, er i gang med produksjon i Hurdal, men foreløpig i beskjeden målestokk. Men gründer...

Høyere massevirkepriser for svenske skogeiere

Fra svenske «Lantbrukets Affärstidning» kan vi sakse følgende to notiser fra den siste måneden: Södra høyner prisen igjen Etterspørselen er høy. Derfor setter nå Södra prisen...

Fortsatt høy aktivitet og økende tømmerpris

Det ble målt inn 803 000 kubikkmeter virke i oktober, 20 000 mer enn i samme måned i fjor. Etter tre kvartaler er det...

SVs Freddy André Øvstegaard: Framtida ligger i tømmerstokken

Ingenting er som å ta toget hjem til Sarpsborg, gå ut på treplattformen på spor to, og trekke inn den syrlige lukta fra Borregaard....

NHO vil sikre norske LULUCF-interesser

I brev til klimastatsråd Vidar Helgesen uttrykker NHOs direktør Kristin Skogen Lund bekymring for vedtaket som skal gjøres i EU 19. desember. Det er...

Skogfag: Beste masterstudent premiert

Ida Aarø fra Molde leverte den beste mastergradsoppgaven ved NMBU i 2017. Oppgaven hadde tittelen «Burial of downed logs from vegetation covering and its effect...

MEF mener: Utviklingen av norsk skogbruk må bygge på respekt

Skogsentreprenørene er en helt avgjørende del av verdikjeden skog og tre. Uten kompetente skogs­ entreprenører stopper en næringskjede som er verdt 40 mrd. kr...

VM i Timbersport: Oppvisning i muskelkraft og teknikk

Så braket det løs igjen i Håkons hall på Lillehammer, fem år etter forrige gang VM i Timbersports ble arrangert der. Norge er fortsatt...

ByggReisDeg: Storstilt lansering av trebasert isolasjon fra Hunton

Årets utgave av Bygg Reis Deg er nettopp avviklet, hele 564 utstillere og mer enn 42 500 besøkende fant veien til Norges Varemesse på...

Olav Fjell, styreleder i Moelven: – En sterk kjøper av norsk tømmer

– Moelven skal være en sterk kjøper av norsk tømmer. Det krever god lønnsomhet. Dette henger sammen, mener styreleder Olav Fjell, som ikke ser...

– Dere er så utrolig defensive!

– Jeg bygger hoteller for en milliard kroner i året, men har aldri blitt utsatt for noen som vil selge meg noe av tre. Det...

Trives med arbeidet, men ikke reisinga

Frank Rørvik (37) er oppvokst med en far som var borte på arbeid omtrent hele tida. Det har ikke forhindret at han selv leder...

Taubane i Romsdal: Høster fruktene av skogreisinga

Den omfattende skogreisinga på 1950- og 60-tallet lot seg ikke stoppe av bratt terreng. Det betyr at taubaneveteranen Vidar Rørvik, sønnen Frank og deres...

Askeskuddsjuken: Hvordan bevare asken?

Askeskuddsjuken finnes nesten overalt hvor asken vokser, dødelig­ heten er høg, og ask er nå oppført som sårbar på norsk rødliste for arter. Målet...

Sparket skognæringen på Skogforum på Honne

– Dere er utrolig defensive, og forteller ikke verden hvem dere er og hva dere vil. Det gjør at vi på utsiden opplever skognæringa som introvert,...

Skogbrannene i Portugal: Eukalyptus-skogbruk

Skogrådgiver André Nunes anbefaler gjerne å plante eukalyptus i stedet for furu i brannutsatte områder. Les også: Skogbrannene i Portugal: Skogstruktur fører til skogbrann Ungskogpleie kan redde...

Skogbrannene i Portugal: Ungskogpleie kan redde skogen fra brann

– Aktiv skogskjøtsel er et middel mot skogbrann. Og artsskifte fra furu til eukalyptus kan redde tømmerverdiene for skogeier. Men det kan det portugisiske...

Portugal: Skogstruktur fører til skogbrann

I sommer brant store skogområder i Portugal. Og selv om klimaendringene får skylden for tørrere somre, mener portugisiske skogforskere at brannen skyldes dårlig skogpolitikk...

– Ville valgt skogen på ny

Leif Arnfinn Næsbø startet opp i skogen så tidlig at det i dag ville blitt karakterisert som barnearbeid og etablerte familiebedriften Næsbø Skog sammen...
Annonse