Vil sikre skogsmaskinene med fjernstyrt vinsj

– Med denne fjernstyrte vinsjen på toppen kan vi slippe skogsmaskinene ned steder der de idag ikke kommer til. Taubaneentreprenør Torbjørn Frivik står på...

Priskontrollen på skog oppheves

Etter en flere timers lang debatt vedtok Stortinget 12. juni å oppheve prisreguleringen for rene skogeiendommer og eiendommer med mindre enn 35 daa jord....

– Interessant med norsk treindustri

Investor Jens Ulltveit-Moe dukket opp på årets Skog og tre konferanse. Han mener forholdene for investeringer i skog har endret seg fundamentalt de siste...

– Avklaring i løpet av høsten

Etter et drastisk fall i skogplantingen ble foryngelsesplikten skjerpet i den nye skogloven som trådte i kraft i 2006. Men innebærer den plikt til...

Kortreist trefjøs

Rogaland: Nye krav om løsdrift gjør at mange bønder må bygge nye driftsbygg og det kan virke som om det har blitt en trend...

Funderingar over ein tiurleik

Hordaland: Bakgrunnen min er, kort fortalt, 67 år samanhengande observasjonar av ein tiurleik. I vår hadde eg seks overnattingar på lei- ken. Som elles...

Finansminsteren åpnet tømmerkai i Eikefjord

Sammen med Landruks- og matminister Jon Georg Dale kastet finansminister Siv Jensen glans over åpningen av ny tømmerkai i Eikefjord til 18 millioner kroner. Kaier...

Avskogingen langs kysten går sin gang

Mens den vedtatte etableringen av klimaskog går med sneglefart fortsetter avskogingen 26i kystfylkene for fullt. Fylkesskogmester Stein Bomo i Rogaland har beregnet at hele...

Nybakt LO-leder startet i skogindustrien

– Han er den perfekte LO-leder. Fordi han både er moderne og tenker miljø, samtidig har han med seg historien med bakgrunn i prosessindustrien....

Engebret Dæhlin skal lede ny industriklynge

Engebret Dæhlin (53) er ansatt som klyngeleder i den nyetablerte industriklyngen Norwegian Wood Cluster. Dæhlin kommer fra en stilling i Yara International ASA, der...

Ulike strategier

Tømmerleverandørene har valgt ulike stra- tegier i forhold til Norske Skog-krisen. Mens Glommen Skog på sitt årsmøte meddelte at de har redusert eksponeringen mot...

Moelven Våler og Forestia: «Miniklyngen» på Braskereidfoss

Norges største sagbruk Moelven Våler og sponplateprodusent Forestia er naboer på Braskereidfoss i Hedmark og tar ut synergier på det. Men mens Moelven Våler...

Prøveordning for 74 tonns vogntog i deler av Hedmark

Som tidligere omtalt resulterte stortingsbehandlingen av Skogbruksmeldingen i at flertallet ba om at det ble iverksatt en prøveordning for vogntog med totalvekt inntil 74...

Foreløpig ingen løsning for Norske Skog

Konsernsjef Lars Sperre la fram en «redningsplan» for Norske Skog bare fire uker etter at han tiltrådte. Den foreslåtte refinansieringen gikk blant annet ut...

Fuktig og global messe

Elmia Wood 2017 ble velsignet med mye nedbør, noe som førte til fastkjørte busser på jordene som fungerer som parkeringsplasser og nær endeløse bilkøer....

EV-prisen til skogforskningen

– Det er mye snakk om kunnskapsbasert forvaltning. Er det viktig, spurte leder av komitéen for Eidsvold Værks Skogpris Ivar Ekanger fra Landbruks- og...

Viken Skog vil vokse videre

– Jeg sa på årsmøtet i fjor at vi skulle få et nullresultat på drifta og det var vi bare en båtlast fra å...

Flisfyrt fjernvarme etableres på Voss

Moderne bruk av bioenergi har beskjeden utbredelse på Vestlandet. Men på Voss har Hordaland Bioenergi satt tre såkalte nærvarmeanlegg i drift i løpet av...

Kortreist flis erstatter 12.000 liter olje på Gjesteseter

Jønnhalt Gjesteseter gir Nordgård Nordrum gård på Ringebu en kjærkommen ekstrainntekt. Her drives helsebringende yogakurs og utleie til fjelllufthungrige tyskere. – Og nå er...

Et spesielt år i Glommen

Glommen Skog har lagt bak seg et spesielt år. På årsmøtet ble driften presentert av ny direktør og en ny styreleder ble valgt. Når...
Annonse