Klimaskifte i Kina: Amerikansk-kinesiske Peggy Liu viste overbevisende frem Kinas fornybarplan for det grønne skiftet. At Kina nå står for utflatingen av klimagassutslippene i verden, gjorde henne ikke mindre overbevisende. De bare gjør det.

Kina drar fornybar-verden

Konklusjonene til utenlands-delegasjonen var klar: Kina setter standarden, olje er risky business og Afrika vil gjøre leapfrogs – sannsynligvis med hjelp fra Kina. Peggy Liu...
Daglig leder av NoBio, Martin Kristensen.

Følger du med på biodrivstoffdebatten?

Daglig leder av NoBio, Martin Kristensen er portrett i neste nummer av Norsk Skogbruk som kommer i slutten av januar.  NoBio-lederen mener det er flere...
Mest å tape: – Ingenting er farligere enn å sitte stille når verden endrer seg. Derfor, er det ingen land som har mer å tape på sitte stille, enn oss som lever av olje. Og nettopp derfor, er vi tjent med å gå først, og trekke noen tunge lass, sa Zero-leder Marius Holm i årets Zero-tale og åpnet konferansen på Folketeateret, ser singing in the rain for tiden spilles, – en klimaforstyrrelse?

– Ikke sats på gårsdagens teknologi

Marius Holm åpnet Zero-konferansen. Han er teknologioptimist. Men med Kina som fornybar-teknologimotor, er det grunn til det. – Norge må ikke bli hengende igjen...
PÅ HUGGET: Skogeierforbundets direktør Erik Lahnstein, tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, hadde fått tre statsråder til å høre på hvor viktig Godspakke Innlandet er for skogbruksnæringen. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ble riktig nok syk og måtte erstattes av statssekretær Terje Helleland.

Godspakke Innlandet får støtte fra nord

Godspakke Innlandet ble presentert for tre statsråder på et seminar 4. januar. Her kom det fram at også næringslivet i Nordland er opptatt av...
plantetilskudd: De to artikkelforfatterne ved NMBU tviler på om tilskudd til tettere planting er optimal bruk av skattepenger.

Tømmerkonto – ny skogbruksbeskatning fra nyttår

I Statsbudsjettet for 2017 er det vedtatt en ny måte å beskatte skogbruksinntekt på. Dagens ordning med gjennomsnittsligning blir erstattet av en «Tømmerkonto». Denne...
Krødsheradshogsten: På Dagsrevyen 27. oktober går naturorganisasjonen WWF til frontal­angrep mot en tømmerhogst i Krødsherad. En hogst som har blitt vurdert og ikke stoppet fra høyeste hold i Klima- og miljøverndepartementet. En hogst som er lovlig utført etter bærekraftige prinsipper. Eva Skagestad i MEF besøkte kort tid etter hogstentreprenør Hans Boye Bergan på hogstfeltet. Hun er kraftig provosert.

Miljøorganisasjonene gjør seg selv til trussel mot miljøet

Den siste tiden har WWF og Naturvernforbundet skapt mye oppstyr omkring flere hogster i Østlandsområdet. De jobber iherdig for å få politikernes og allmennhetens oppmerksomhet,...
KLYNGELEDER: Maria Hollander leder Paper Province og ser for seg en sterk framtid for regionen.

Veletablert næringsklynge med ny retning

Paper Province ble dannet som et samarbeid mellom sju massebruk i Värmland i 1999. 17 år senere har organisasjonen 100 medlemmer, nye vedtekter og...
STUDIEUTVIKLING: Vegard Herlyng, Petter Moseby og Anders Øverby vil gjerne ha innspill fra næringa i forbindelse med utviklingen av det nye mastergradsstudiet.

Mastergradsstudium i bioøkonomi

Ved Høgskolesenteret i Kongsvinger er nå planene klare for et nytt mastergradsstudium. Det skal være oppe og gå neste skoleår. Petter Moseby fra Hedmark...
FRAMTIDSTRO: Tonen var optimistisk da BioSmia ble lansert på Kongsvinger i november. F.v. ordstyrer Erik Wold, assisterende næringssjef i Lillehammerregionen Dag Høiholt-Vågsnes, klyngeleder for Arena Heidner Anders Øfsti, administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark Frank Larsen og daglig leder i Tretorget, Ola Rostad.

Nytt senter for bioøkonomi på Innlandet

Selv om prosjektet Skognæringa i Innlandet ikke fikk Arenastatus som næringsklynge av Innovasjon Norge verken i år eller i fjor, satses det likevel på...
Kystskogbruket og Norsk Skogbruk samarbeider om å spre mer informasjon om skogbruk langs kysten. (Illustrasjonsfoto).

Mer informasjon om skogbruk langs kysten

  Kystskogbruket og Norsk Skogbruk samarbeider i disse dager om et informasjonsspredningsprosjekt om skogbruk i kystskogfylkene. Prøvefylker er Rogaland, Hordaland og Troms. Her forsøker vi...
NATURPRODUKT: Plata som er produsert av termomekanisk masse inneholder ikke noe av fossil opprinnelse.

Fiberplater av TMP ved Saugbrugs

Selskapet Scandinavian Fibre Boards har i samarbeid med Norske Skog Saugbrug utviklet og patentert en fiberplate som består av presset termomekanisk masse tilsatt en...

Bynært og patriotisk skogbruk

Forvaltningen av de bynære skogene rundt Bergen er spesiell. Kommunen har nemlig overlatt ansvaret til den snart 150 år gamle ideelle stiftelsen Bergen Skog-...

– Vernekvalitetene må komme først

Norsk Skogbruk utfordret Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på hvordan vedtaket om 10% skogvern vil virke inn på industriens råstofftilgang og aktivitet i skogbygdene. Og...

Innrømmer faglig utilstrekkelig kartlegging

Departementet, NINA og Miljødirektoratet innrømmer at det kan skje feil under felt­arbeid, men at verneområdene som nå gjenstår i Troms er representative.  Miljødirektoratets Gunnar Kjærstad...

Satser stort på tynning

De lave massevirkeprisene skremmer ikke Jan Birger Holth i Holth Skogsdrift. Etter innkjøp av nok en John Deere 1070 E har firmaet med base...

Portrett: Ola Rostad Jobber både på kort og lang sikt

Ola Rostad er vokst opp i grensestrøka øst i Hedmark og ser handel og samarbeid med svenskene som både naturlig og ønskelig. Samtidig er det...

Bygger skogsbilveg i Balsfjord

Skogeierne Raymond og Anne Lise Kongsli har akkurat bygd 800 meter ny skogsbilveg på sin eiendom i Balsfjord. Slik har vi fått ut verdifull...

Verner feil områder og truer arbeidsplasser

Tromsværinger har kjempet i snart åtte år mot vern på statseid grunn. – Vernet strider med både faglige anbefalinger og politiske føringer, det naturfaglige...
Betalt trening: Anna Maria Øvergård velger å rydde med motorsag, i dette tette bestandet, da hun syns hun har mer styring på ei lita sag, enn en stor ryddesag. – Og så blir jeg så sterk i ryggen, smiler ungjenta som syns hun får betalt for å trene.

Fra psykologi til ungskogpleie

Anna Maria Øvergård (21) studerte psykologi ved universitetet i Tromsø. Men ville heller drive fysisk, – i skogen. Nå rydder hun bjørk for Statskog...
Annonse