AT Skog: Overskudd og motormanuelt tilskudd

Årsmøtet i AT Skog gikk rolig for seg. I 2016 klarte andelslaget å hente opp igjen underskuddet på nærmere 15 millioner kroner fra 2015,...

«Tjuvstart» gir raske resultater

Imponerende fire prosjekter er allerede inne i avsluttende fase og 41 prosjekter ruller etter et halvt år. Så har også Arena Skog tjuvstartet og...

Christian Anker-Rasch ny styreleder i Norskog

Årsmøtet i Norskog valgte Christian Anker-Rasch (62) fra Halden til ny styreleder i foreningen etter Anne G. Delphin, som etter tre år hadde frasagt...

Ny standard for ungskogpleie

Ungskogpleien bør utføres når bestandets overhøyde ligger mellom 1 og 5 meter, og da bør det ryddes slik at treantallet som gjenstår er mellom...

Fungerer den norske skurtømmermarknaden på ein samfunnsøkonomisk forsvarleg måte?

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse på den eine sida og ufullkomen konkurranse på den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er...

Mange jern i ilden for Arena Skog-klyngen i Trøndelag

Arena Skog har nå holdt på et halvt år av sin tilmålte tid på tre år. 45 prosjekter er i gang i de fire...

Debatt: Grønt kriseforlik!

Arbeiderpartiets landsmøte ble holdt i en skjellsettende tid. Partiets suksess er knyttet til staten som innovatør, industri- og næringsutvikler og til arbeid, trygghet og...

Kartlegger hva skogbransjen kan gjøre

Skogeierforbundet har hatt møter både internt og med Norske Skog og Næringsminister Monika Mæland angående utviklingen i treforedlingsgiganten. Man ønsker ikke foregripe begivenhetenes gang,...

I kampmodus for en løsning

Med flere hatter, er interessene delte, men styreleder i Allskog og styremedlem i Norske Skog håper og tror for alle parter at selskapet skal...

Vil ha refinansiering på plass i løpet av året

Sunnmøringen og juristen Lars Sperre (41) etterfølger Sven Ombudstvedt som konsernsjef i Norske Skog, han har allerede ti års fartstid i konsernet. – Og...

Tror på de norske fabrikkene

Mye har skjedd fort i Norske Skog den siste tiden. – Men spillet på toppen undergraver ikke det faktum at uansett hva som skjer...

Portrett: Langsiktige avtaler vil tjene hele verdikjeden

Snorre Fridén Furberg er ingen skogbruker. Hans erfaring stammer fra henholdsvis olje-, energi- og transportsektorene. Og han tror det er mye å hente på...

– Skatteomlegging og låneordninger må til for å få ny industri

  I Norge investeres det ti ganger mer i boligsektoren enn i fastlandsindustrien. I løpet av få år har landet gått fra å importere to...

Elmia Wood – Bilag og program for norske besøkende

Lite nytt – eller effektivt hemmelighold? Den internasjonale messen Elmia Wood arrangeres bare hvert fjerde år. Dermed pleier de store maskinleverandørene å utvikle noe nytt...

Skog og Tre 2017 – programmet

Årlige Skog og Tre konferansen står for døren - 1. og 2. juni på Clarion Hotel, Gardermoen. Årets program finner du i her og i...

Med hjelpen bare et tastetrykk unna

Om skogsmaskinene til Andreas Råheim i Valdres får tekniske problemer, kan teknikerne hos Komatsu ordne det fra sin PC på Stange. Og dersom en...

Norske Skog: Kongen kastet glans over biogass-åpning på Saugbrugs

150 millioner kroner har gått til et nytt anlegg for å produsere 2,7 Nm3 grønn gass årlig fra papirproduksjonsavfall. Det var HM Kong Harald,...

Alternativ vei til fagbrevet

Enten du har hoppet rett inn i skogsmaskina uten å ta fagbrev, eller du er en lærling som har valgt andre fag enn skogfaget...

Storebror ser deg, også i hogstmaskinen

Datasystemene i hogstmaskinene samler inn store mengder data både om skogen som blir hogd og om jobben som blir gjort. Her gjelder det å...

1 million kubikkmeter innmålt i mars

I løpet av årets tre første måneder er det innmålt 2,8 millioner kubikkme- ter tømmer. I mars alene ble det målt inn en drøy...
Annonse