Maskinene går hele tiden

Hos Erik Nesheim i Hardanger Skog går hogstmaskin og lassbærer hver eneste dag hele året, det ga et volum på 44 000 m3 på...

Gjør det lønnsomt å hogge skog

Er du skogeier og vurderer hogst er det flere spørsmål å ta stilling til før du bestemmer deg. Lønnsom hogst er fullt mulig med...

Tre utfordringer for Norske Skog fremover

På spørsmål om Norske Skogs utfordringer fremover, var administrerende direktør i Norske Skog Sven Ombudstvedt tydelig på at det er tre hoved- fokusområder for...

Tilbakeblikk på en skogsveg

Vi tar et tilbakeblikk på en skogsveg som i 2001 ble bygget til protester fra turgåere og for grunneiere som måtte la seg overtale....

Økt plantetetthet er bra for både klima og økonomi

Da det i fjor ble innført tilskudd til tettere planting, var det fordi det vil øke skogens binding av karbon fra atmosfæren. Men det...

Sagbruket på Vestlandet

Avvirkningen i Hordaland er fordoblet i løpet av de siste fem årene og ved Moelven Granvin Bruk settes stadig nye produksjonsrekorder. Men fortsatt dekker den...

Trår til i bratta

Lars S. Velken (56) er daglig leder i Trå og Velken Skogsdrift as, som med sine syv skogsmaskiner og like mange ansatte og lærlinger...

UPMs transformasjon: Fra skogforetak til Biofore(tak)

Som reinspikka papirselskap i 2008 var utsiktene ikke så gode for UPM i 2008. Men målrettete strategiske valg har transformert selskapet fra et skog-...

UPM og VTT om biodrivstoff: Politikerne avgjør

– Teknologien er moden nok og kloden trenger lavere CO2-utslipp. Hvis EU vedtar et omsetningskrav av en viss varighet, er UPM klare. Og da...
UPM i Lappeenranta. Teknologidirektør Jaakko Nousiainen. Foto Line Venn

UPM i Lappeenranta: Produserer avansert biodrivstoff av skogsråstoff

  Ved innsjøen Saimaa i Lappeenranta, 230 km nord-øst for Helsinki ligger UPMs største skogindustrianlegg. Her fløtes fortsatt noe av tømmeret til kai, og anlegget...

Sport: Prikkfritt arrangement

Årets EFNS-arrangement gikk av stabelen i Madona i Latvia. Og det kan bare konstateres at det ble et tvers i gjennom vellykket arrange- ment...

Grønn energi og palleklosser

Hovedproduktet fra treindustribedriften Baltic Block i Madona i Latvia er noe så enkelt som pressede palleklosser, produsert av flis fra ymse treslag og lim....

Fornøyde kunder

– Jeg er veldig fornøyd med min norske gitar fra «Lilyhammer» og bruker den på platen jeg spiller inn nå i våres. Det sier...

Klangen av norsk tre

Øystein Husemoen lager eksklusive gitarer av eksklusivt norsk tre. Og de låter bra. Det har både Øystein Sunde, Jarle Bernhoft og til og med...

Debatt: Mer laks og tømmer på jernbane i Kongsvinger

Regjeringen foreslår å bygge en ny tømmerterminal nord for Kongsvinger som erstatter Norsenga. Her er kapasiteten nå helt sprengt og Kongsvingerregionen er helt sentral...

Karbonbalansen under lupen

Karbonbalansen i skogøkosystemene er fortsatt et tema vi vet altfor lite om, til tross for at mange mener mye om det. Ved Nibio er...

Prisen på klimaet

– Vi må få en global pris på klimautslipp. Karbonskatten må komme og vil virke, sa økonomen Victor Norman. Og for å posisjonere oss...

Øker virkesforbruket med 2,3 millioner m3

Utvidelsen av celluloseproduksjonen ved Östrand i Timrå nord for Sundsvall er med sin kostnadsramme på 7,8 milliarder SEK en av de største industriinvesteringene i...

Stafettpinnen: Endelig vekst for skogbruk og trelast

Nå har jeg vært med i norsk skogbruk og skogindustri i snart 30 år og aldri har jeg sett så positivt på framtidsmulighetene for...

Høy innmåling i årets to første måneder

I januar og februar er det målt inn 1,8 millioner kubikkmeter tømmer på landsbasis. Tømmerprisene har også økt litt. Les mer i Norsk Skogbruk nr...
Annonse