Biozin: Viktig steg framover mot realisering

Midt i september inngikk Bergene Holm-selskapet Biozin AS en samarbeidsavtale med det svenske selskapet Preem AB om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon. Planen er å...

Ask og askeskuddsjuke Askeskuddbeger

Askeskuddsjuken forårsakes av soppen askeskuddbeger som opprinnelige kommer fra Øst-Asia. Der gjør den liten skade, mens europeisk ask er meget følsom for angrep som...

Portugal: Barn vil saksøke 47 land for sommerens skogbranner

Barn mellom 5 og 14 år søker nå etter finansiering (gjennom crowdfunding) for å saksøke 47 land for å ha bidratt til klimaendringer som...

EFI i Oslo: Bioøkonomi – et paradigmeskifte med skogen i sentrum

– Det spres mye feilinformasjon om Europas skoger og hvordan den kan brukes i klimakampen. Det er et voksende problem. I stedet må satsing...

Tømmerpriser: Stor etterspørsel gir prisøkning på «alt»

Nyetableringer i nabolandene fører til økt etterspørsel på massevirke. Men også sagtømmermarkedet er hett og endelig er altså flisa mer verdt også. Flere markedsanalyser...

Landets største skogsentreprenør satser offensivt

Med sine 18 skogsmaskiner og 24 ansatte er Næsbø Skog AS landets største skogsentreprenør. Og daglig leder Torkil Næsbø (46) ser slett ikke mørkt...

Tømmermålinga og vrakprosenten: Målt – og funnet for dårlig

Når tømmeret er hogd og transportert ut av skogen, er det lagt ned mange arbeidstimer som skal betales. Litt surt er det da når...

Mindre tømmer i Trøndelag og på Sørlandet også

Norske Skog Skogn har hatt produksjonsstans til tider og Vafos pulp i Kragerø utsetter utvidelsesplaner, – alt på grunn virkesmangel. Også Huntonit merker økt...

Saugbrugs: Tømmermangel hos Norske Skog i Halden

  Midt under forhandlingene om fortsatt eksistens for morselskapet, sliter Norske Skog Saugbrugs med produksjonsstans fordi de mangler råvarer. Til tross for at markedet skriker...

Statsbudsjettet 2018: Satser videre på veier og kaier – også regnskog

Statsbudsjettet for 2018 gir 92 millioner i tilskudd til skogsbilveger og kaier. Dessuten vil regjeringen fjerne eiendomsskatten på utstyr i industrien, men støtter ikke...

Fortsatt håp for Norske Skog

Rett før Norsk Skogbruk går i trykken 19 oktober melder selskapet at det er oppnådd enighet mellom de ulike kreditorgruppene i Norske Skog. Dermed...

Ask og askeskuddsjuke – overvåking

Etter flere år med overvåking av askeskuddsjuke på faste flater ser vi at skadeutviklingen på enkelttrær og i bestand skjer fort, også i områder hvor...

Bonitetane i skogen har blitt 40% betre

Det ser ut til å vere semje om at høgdeveksten på gran dei siste åra har vore betre enn venta ut frå Boniteten, men...

TransForest: Edelløvskog, gjengroing og naturgoder

 Kan biologisk mangfold, pollinering, rekreasjon og virkesproduksjon kombineres gjennom restaurering av halvåpen gjengroingsskog med edelløvtrær? Forskningsprosjektet TransForest undersøker nettopp det. TEKST: BJÖRN NORDÉN OG SIRI...

Hjemløse Eduardo og Marco fra Peru om skog

VM for hjemløse i Oslo: På skogdag med hjemløse fotballspillere fra hele verden med Det norske Skogselskap på Sognsvann. Spørsmålene: 1. Hvordan opplever du Norge og den...

Hjemløse fotballspillere på skogdag

Hjemløse fra hele verden spilte fotball på Rådhusplassen da Frelsesarmeen arrangerte fotball-VM for hjemløse i august. By, sjø og skog var tema for cupen...

Ny markaforskrift: Fjerner meldeplikten for mindre hogster

I løpet av sommeren har Landbruks- og matdepartementet lagt fram et forslag til ny markaforskrift. Her foreslåes en oppmykning av meldeplikten for hogst som...

Dammyrdalsvegen på Kroksskogen – en veistump til besvær

Fire år etter at Løvenskiold-Vækerø søkte om å bygge 1,8 km ny bilvei på Krokskogen forelå tillatelsen og arbeidet kunne starte. Det utløste aksjoner...

Massivtreproduksjon i gang på Kongsvinger

– Jeg som har jobbet med industrielt trebyggeri i 25 år er mektig imponert over satsingen som eiergruppen til Nordisk Massivtre har gjort med...

Hvordan få fart i skognæringen?

Tre og skog har svært attraktive egenskaper. Samtidig er det nær en krise i norske skognæringer. Denne krisen står i sterk kontrast til situasjonen...
Annonse