Saugbrugs: Tømmermangel hos Norske Skog i Halden

  Midt under forhandlingene om fortsatt eksistens for morselskapet, sliter Norske Skog Saugbrugs med produksjonsstans fordi de mangler råvarer. Til tross for at markedet skriker...

Statsbudsjettet 2018: Satser videre på veier og kaier – også regnskog

Statsbudsjettet for 2018 gir 92 millioner i tilskudd til skogsbilveger og kaier. Dessuten vil regjeringen fjerne eiendomsskatten på utstyr i industrien, men støtter ikke...

Fortsatt håp for Norske Skog

Rett før Norsk Skogbruk går i trykken 19 oktober melder selskapet at det er oppnådd enighet mellom de ulike kreditorgruppene i Norske Skog. Dermed...

Ask og askeskuddsjuke – overvåking

Etter flere år med overvåking av askeskuddsjuke på faste flater ser vi at skadeutviklingen på enkelttrær og i bestand skjer fort, også i områder hvor...

Bonitetane i skogen har blitt 40% betre

Det ser ut til å vere semje om at høgdeveksten på gran dei siste åra har vore betre enn venta ut frå Boniteten, men...

TransForest: Edelløvskog, gjengroing og naturgoder

 Kan biologisk mangfold, pollinering, rekreasjon og virkesproduksjon kombineres gjennom restaurering av halvåpen gjengroingsskog med edelløvtrær? Forskningsprosjektet TransForest undersøker nettopp det. TEKST: BJÖRN NORDÉN OG SIRI...

Hjemløse Eduardo og Marco fra Peru om skog

VM for hjemløse i Oslo: På skogdag med hjemløse fotballspillere fra hele verden med Det norske Skogselskap på Sognsvann. Spørsmålene: 1. Hvordan opplever du Norge og den...

Hjemløse fotballspillere på skogdag

Hjemløse fra hele verden spilte fotball på Rådhusplassen da Frelsesarmeen arrangerte fotball-VM for hjemløse i august. By, sjø og skog var tema for cupen...

Ny markaforskrift: Fjerner meldeplikten for mindre hogster

I løpet av sommeren har Landbruks- og matdepartementet lagt fram et forslag til ny markaforskrift. Her foreslåes en oppmykning av meldeplikten for hogst som...

Dammyrdalsvegen på Kroksskogen – en veistump til besvær

Fire år etter at Løvenskiold-Vækerø søkte om å bygge 1,8 km ny bilvei på Krokskogen forelå tillatelsen og arbeidet kunne starte. Det utløste aksjoner...

Massivtreproduksjon i gang på Kongsvinger

– Jeg som har jobbet med industrielt trebyggeri i 25 år er mektig imponert over satsingen som eiergruppen til Nordisk Massivtre har gjort med...

Hvordan få fart i skognæringen?

Tre og skog har svært attraktive egenskaper. Samtidig er det nær en krise i norske skognæringer. Denne krisen står i sterk kontrast til situasjonen...

Fyllestasjon med fornybart i tankene

På Energigården på Brandbu er nå landets første komplette biodrivstoffstasjon åpnet. Der kan kunder med avtale fylle fire forskjellige fornybare drivstofftyper. – Foreløpig har stasjonen...

Tømmerprisene i august: Stor aktivitet og høye priser

Sommerferien er definitivt over, også i skogbruket. Innmålt volum i august lå 270 000 kubikkmeter over innmålingen i juli og sagtømmerprisene har krabbet opp...

Huntonit i Vennesla: Fra motgang til overskudd på fem år

  Nyheter om treforedling har vært preget av negative fortegn over lang tid, og den statistikken toppes nå med Norske Skog-nytt. Men i Vennesla ligger...

Prisreguleringen på skogeiendommer opphevet: – Større utbud av småeiendommer, etter hvert

Prisreguleringen på rene skogeiendommer ble opphevet 1. juli. Spørsmålet er om dette har hatt noen umiddelbar virkning på markedet. Ketil Koppang er en ganske stor...

Biri planteskole: Små planter gir stor planteproduksjon

Skogplanter Østnorge har begynt å så granplantene i mikrobrett. Det har mer enn doblet kapasiteten i planteskolen, og utløst behov for mer lagerplass. – Ved...

Biri Planteskole: Ny metode ga rimelig massivtrebygg

Det nye bygget på Biri planteskole er bygd i tre, fra innerst til ytterst. Ved å legge de etablerte tenkemåtene for kravspesifikasjoner og byggeplanlegging...

Byggmas Geir Drangsland: Treforedling så det suser

PORTRETT: Etter et tiår preget av nedlagte treforedlingsbedrifter og med konkursspøkelset hengende over Norske Skog, får man inntrykk av at treforedling ikke er for norske...

LULUCF: Krafttak for å sikre fremtidig norsk avvirkningsnivå for tømmer

– Hva EU bestemmer seg for i LULUCF-sektoren avgjør om vi i Norge får tilgang til egne skogressurser i fremtiden. Derfor må saken høyt...
Annonse