Statkraft-flis fører til avskoging

Statkraft flagger at bærekraftig og ansvarlig adferd har vært en bærebjelke for selskapet i mer enn 100 år. Så selger de også mye fornybar...
Stig Andersen

Lønnsomt å være lønnsom

Etter å ha lett etter investeringer i skogbransjen med Investinors skogmidler i tre år, og skjelt til annen norsk industri også, sier Stig Andersen...

Norge: Råstoff-leverandør og raske penger

Finnene er eksperter på industrisamarbeid. Hvorfor får vi ikke dette til på samme måten i Norge? Professor Eli Moen ved BI har studert dette. En...

Finsk industrimentalitet fungerer utrolig bra

– Norge ligger ikke i front når det gjelder omstilling til det grønne skiftet. Men det gjør Finland, Sverige og Danmark. Her har vi...
Håvard Ås-Hansen Foto Line Venn

– Folk vil ha vekk den upleide grana

Daglig leder og styreleder Håvard Ås-Hansen i Nordnorsk Bioenergi AS leverer flis til Statkrafts fjernvarmeverk i Harstad. Han tar imot tilbudene og utfører hogsten...
Statkraft Bjørn Hølaas

– Statkraft stiller krav til bærekraftig skogbruk

Statkraft er PEFC-sertifisert, men tar i Harstad etter all sannsynlighet imot grantømmer som er hogd for tidlig i hht standarden. Hvordan forholder Statkraft seg...

Utilsiktede konsekvenser av fjernvarmeanlegget i Harstad

Troms-skogbruket skrek etter avsetningskanaler. Fjernvarmeanlegget i Harstad ble et kjærkomment tilskudd. Men resultatet er avskoging av granskogene, noe både skogeier og samfunnet taper på....

Avskoging i nord

Etter at Statkrafts fjernvarmeanlegg kom opp i Harstad i 2012, har skogbrukssjef Leif Evje opplevd merkbar økning av for tidlig hogd gran i kommunen....

Ungskogen går rett i fyren

7000 m3 granvirke gikk i Statkrafts fjernvarmefyr i Harstad i fjor. 2000 dekar for ung gran i hht PEFC-standarden er hogd i nærområdet de...

Massivtresatsing på Kongsvinger

Det nyetablerte selskapet Nordisk Massivtre er i gang med å etablere produksjon av massivtre- elementer til det norske markedet på industriområdet SIVA på Kongsvinger....
Gudmund Nortun - Foto Johs Bjørndal

Den splitter nye kosten i Glommen

– Konkurranse skjerper aktørene og gavner skogeierne. Men hvem som er landets største tømmeraktør bryr jeg meg ikke om, sier Gudmund Nortun som nettopp har...

Innlandet samler seg om industriell trebygging

Sentrale aktører innen skogbruk og treindustri på innlandet har nylig etablert Norwegian Wood Cluster, en såkalt klynge med formål å utvikle regionen til å...
Ramus Astrup

EU-prosjekt for lønnsom og bærekraftig skogskjøtsel

NIBIO er leder for EU-forskningsprosjektet TECH4EFFECT, der kunnskap og teknologi skal gi en mer effektiv skogskjøtsel. Bioøkonomien og det grønne skiftet fordrer økt bruk av...
Massivtre på Valle.

Landets største næringsbygg i massivtre på Valle i Oslo

  NCC starter nå byggingen av Valle Wood, et massivtrebygg som skal romme 6700 m2 kontorareal og som utgjør første bygge­ trinn i et gigantisk...
Betongens karbonkretsløp.

Betongens karbonkretsløp

Også betongen har sitt karbonkretsløp, flater som blir eksponert for luft opptar betydelige mengder CO2. Men denne prosessen bidrar også til å ødelegge betongkonstruksjonen...
Norske skog, Skogn

Norsk treforedlingsindustri hang med

Artikkelforfatter Karl Jørgen Gurandsrud, tidligere redaktør av bladet Skogindustri, mener konklusjonene om at norsk treforedlingsindustri ikke klarte å følge med utviklingen etter krigen, slik Eli...
Åpning av Søndenåneskaia.

En oppgradering for framtiden

Etter lang tids planlegging, lobbyvirksomhet og arbeid kunne ende­ lig skogbruket i Vindafjord kommune i Rogaland juble. Fredag 6. januar ble tømmerkaien på Søndenåneset...
Skogsbilveger som turveger - Troms

Skogsveger som turveger i Balsfjord

Troms: I Balsfjord har skogbrukssjef Gunnar Kvaal gjennomført prosjektet Skogsveger som turveger. Det har bevisstgjort flere om betydningen skogsvegene våre har for turgåerne. Med friluftsmidler...
Skogbruksleder i Allskog Jan Are Kristiansen

Tøft å være skogbruksleder i Troms

Skogbruket i Troms handler i stor grad om bjørk. Den er vanskelig å avvirke og tung å få lønnsom med dagens energipriser. Kompenserende tilskudd...
Aadne Olsrud

Pessimist på vegne av Troms-skogbruket

Aadne Olsrud ser for tiden mørkt på Tromsskogbrukets framtid. Han mener tiltak for å fremme avsetningen på bjørkevirket i Troms må til for å...
Annonse