tømmervogntog Foto LV

Vil prøve tømmervogntog på 74 tonn på norske veger

Stortingets næringskomité går inn for en prøveordning med vogntog på opptil 74 tonn for skogindustrien. Sverige og Finland bruker allerede så store vogntog, mens...
Borregaard

De som overlevde

Norske Skog og Borregaard lever i dag. Årsaken til dette er at de ikke delte den omforente forstå­elsen som dominerte i norsk treforedlingsindustri på 50-70-tallet....
Betongbru

Misunnelig på treindustrien

– Lokale betongprodusenter finnes over hele landet og bransjen bidrar med flere tusen arbeids­ plasser i distriktene. Likevel er det aldri noen politikere som...
Skog-Datas første 50 år er vel dokumentert

Skog-Data jubilerer og fornyer virkeshandelsystemene

Skog­Data markerte før jul at det er 50 år siden selskapet ble etablert. Samtidig ble det helt nye systemet VS Virkeshandel presentert. Gjennom 50 år...
Statkraft vil produsere biodrivstoff på Tofte.

Ingen ny norsk produksjon av trebasert biodrivstoff innen 2020

Budsjettforlikets vedtak om å forskriftsfeste oppptrapping til 20% innblanding av biodrivstoff i løpet av 2020, hvorav minst 8% skal være såkalt «avansert biodrivstoff» (produsert...
Eli Moen professor ved BI om industrikultur.

Ny artikkelserie: «Industrikultur»

Hva innebærer begrepet industrikultur? Det har Norsk Skogbruk prøvd å finne ut av. Og vil følge opp temaet i de nærmeste utgavene av bladet....
SunPine

Biodrivstoff på svenske kjøretøy kommer i liten grad fra skogen

I følge Svebio er Sverige det landet med høyest andel biodrivstoff i transportsektoren i Europa. Men bare en tredjedel av det produseres innenlands. Og...
Tømmer vinter Foto Line Venn

– Endelig litt sug i markedet

Alle norske sagbruk vil øke sin produksjon i 2017 og markedet for eksport av lavere sagtømmer­ kvaliteter er god. Og endelig gir bedre markedsbalanse...
Martin Kristensen, daglig leder i NoBio. Foto Line Venn

Portrettet: Tøft å jobbe med skog

Daglig leder i NoBio, Martin Kristensen har hatt det travelt i biodrivstoffdebatten etter budsjettforlikets innblandingsplan kom før jul. Media har vært fylt med mye...
plantetilskudd: De to artikkelforfatterne ved NMBU tviler på om tilskudd til tettere planting er optimal bruk av skattepenger.

Skogmeldinga: «Verdier i vekst»

Undertittelen på Skogmeldinga er «konkurransedyktig skog- og trenæring» og det er ganske dekkende. Skogens rolle i klimasammenheng er omtalt ganske overfladisk. Her er det...

Vestlendingene tek «vernskog» på alvor

Med klimaendringane blir naturen også meir sårbar. Dei rette skogbrukstiltaka kan førebyggje naturkatastrofar. Difor vil ein ny gruppe utvikle eit forslag til ei bevisst...
Klimaskifte i Kina: Amerikansk-kinesiske Peggy Liu viste overbevisende frem Kinas fornybarplan for det grønne skiftet. At Kina nå står for utflatingen av klimagassutslippene i verden, gjorde henne ikke mindre overbevisende. De bare gjør det.

Kina drar fornybar-verden

Konklusjonene til utenlands-delegasjonen var klar: Kina setter standarden, olje er risky business og Afrika vil gjøre leapfrogs – sannsynligvis med hjelp fra Kina. Peggy Liu...
Daglig leder av NoBio, Martin Kristensen.

Følger du med på biodrivstoffdebatten?

Daglig leder av NoBio, Martin Kristensen er portrett i neste nummer av Norsk Skogbruk som kommer i slutten av januar.  NoBio-lederen mener det er flere...
Mest å tape: – Ingenting er farligere enn å sitte stille når verden endrer seg. Derfor, er det ingen land som har mer å tape på sitte stille, enn oss som lever av olje. Og nettopp derfor, er vi tjent med å gå først, og trekke noen tunge lass, sa Zero-leder Marius Holm i årets Zero-tale og åpnet konferansen på Folketeateret, ser singing in the rain for tiden spilles, – en klimaforstyrrelse?

– Ikke sats på gårsdagens teknologi

Marius Holm åpnet Zero-konferansen. Han er teknologioptimist. Men med Kina som fornybar-teknologimotor, er det grunn til det. – Norge må ikke bli hengende igjen...
PÅ HUGGET: Skogeierforbundets direktør Erik Lahnstein, tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, hadde fått tre statsråder til å høre på hvor viktig Godspakke Innlandet er for skogbruksnæringen. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ble riktig nok syk og måtte erstattes av statssekretær Terje Helleland.

Godspakke Innlandet får støtte fra nord

Godspakke Innlandet ble presentert for tre statsråder på et seminar 4. januar. Her kom det fram at også næringslivet i Nordland er opptatt av...
plantetilskudd: De to artikkelforfatterne ved NMBU tviler på om tilskudd til tettere planting er optimal bruk av skattepenger.

Tømmerkonto – ny skogbruksbeskatning fra nyttår

I Statsbudsjettet for 2017 er det vedtatt en ny måte å beskatte skogbruksinntekt på. Dagens ordning med gjennomsnittsligning blir erstattet av en «Tømmerkonto». Denne...
Krødsheradshogsten: På Dagsrevyen 27. oktober går naturorganisasjonen WWF til frontal­angrep mot en tømmerhogst i Krødsherad. En hogst som har blitt vurdert og ikke stoppet fra høyeste hold i Klima- og miljøverndepartementet. En hogst som er lovlig utført etter bærekraftige prinsipper. Eva Skagestad i MEF besøkte kort tid etter hogstentreprenør Hans Boye Bergan på hogstfeltet. Hun er kraftig provosert.

Miljøorganisasjonene gjør seg selv til trussel mot miljøet

Den siste tiden har WWF og Naturvernforbundet skapt mye oppstyr omkring flere hogster i Østlandsområdet. De jobber iherdig for å få politikernes og allmennhetens oppmerksomhet,...
KLYNGELEDER: Maria Hollander leder Paper Province og ser for seg en sterk framtid for regionen.

Veletablert næringsklynge med ny retning

Paper Province ble dannet som et samarbeid mellom sju massebruk i Värmland i 1999. 17 år senere har organisasjonen 100 medlemmer, nye vedtekter og...
STUDIEUTVIKLING: Vegard Herlyng, Petter Moseby og Anders Øverby vil gjerne ha innspill fra næringa i forbindelse med utviklingen av det nye mastergradsstudiet.

Mastergradsstudium i bioøkonomi

Ved Høgskolesenteret i Kongsvinger er nå planene klare for et nytt mastergradsstudium. Det skal være oppe og gå neste skoleår. Petter Moseby fra Hedmark...
Annonse