Norske damer i russisk hogstkonkurranse

Blant de 51 lagene som deltok i den russiske konkurransen«Лесоруб XXI века» eller på godt norsk: «Tømmerhogger av det 21. århundre» i Ustyansky i...

Ønsker en mer robust skognæring – gjennom bedre infrastruktur

– Tester ut 74 tonns tømmertransport – Broprogrammet oppgraderer bare til 60 tonn Hvordan kan skognæringen bli mer robust? Spurte statssekretær Anders Werp (H) på Arena­møte...

FNs klimapanels leder på Zero­konferansen: – Hver liten bit oppvarming betyr noe

– Vi har dårlig tid – Verden som vi kjenner den forandres – Og alt av menneskelig aktivitet som bidrar til dette, betyr enda mer. Klimaforandringene...

Arena Skog: Verdikjedeklyngen i Trøndelag vil avansere

En avansert klynge: Kommersialiserer nye produkter Finner nye markedsområder Driver prototyp­utvikling   Nettverket mellom forvaltninga, forskningen og næringen fikk klyngestatus av det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation...

Hogstmaskin til Sønsterud

Men Gunnar Filtvedt fikk raskt svar på tiltale. Bård Hoksrud rakk ikke en gang å si at utdanning sorterer under et annet depar­ tement...

Moelvens sagbruk Våler: Vil se tvers gjennom en halv million kubikkmeter

Landets største sagbruk Moelven Våler setter i disse dager i drift sitt nye måle­ og sorteringsanlegg til 58 millioner kroner. Det har såkalt røntgenmåling...

Arena kort oppsummert etter to år

Arena kjører 67 prosjekter på fire hovedtemaer: skog, infrastruktur, bygg og fiber. Næringen synes å oppleve at klyngesamarbeidet gjør en forskjell – særlig fremmes...

Skoghall om svenskesuget – Forsyningsstabilitet helt avgjørende

Treforedlingsindustrien i Karlstadområdet går så det griner, og høye massevirkepriser skremmer ikke tømmerkjøper Arne Ivar Øvergård. Han er langt mer bekymret for ikke å...

Portrett – Bård Hoksrud: En minister som går

Bård Hoksrud har vært Landbruks­ og matminister i snaue tre måneder – og kanskje blir det ikke så mange flere. Men den blide og...

WWFs Trude Myhre vil samarbeide med skognæringen

Hva er vi enige om? Står vi sammen har vi stor gjennomslagskraft – Da skognæringen og miljøorganisasjonene ba om mer penger til frivillig skogvern, kunne ikke...

Sagtømmerprisene faller globalt

  Globalt falt sagtømmerprisene i andre kvartal i år, særlig i Russland, Øst­Europa og Brasil. Det er første gang siden 2016. Nedgangen i Russland skyldes blant...

Tømmerpriser: – Toppen er nådd

– Spår rekordavvirkning i 2019 – Sagtømmerprisen vil gå ned – Massevirkeprisen flater ut Det tror daglig leder i Nortømmer, Per Kveseth. Han varsler utflating og etterhvert...

Vikens direktør: – Driftsprisene må opp!

Viken Skogs direktør Tor Henrik Kristiansen hadde mange budskap da han møtte skog­ entreprenørene på MEFs temadager for skog nylig. Det mest populære var...

Skogbrann: Hvorfor virket Telemarks­modellen?

– Se og lær av Telemark – Bygger og trener skogbranntropper – Systematiserer ledelsen I Forskrift om dimensjonering av brannvesen står det at brannsjef i samråd med...

Ponsse presenterte nyheter – Fra 0 til 20 uten å gire

  Lassbæreren Ponsse Bison, som vil bli satt i produksjon neste høst, kommer med et spesielt trinnløst girsystem som gjør det mulig å akselerere fra...

Skogbrukets gullbeholdning sikret

  Det er ikke bare på Nationaltheatret at de ansatte har vært redde for at murpussen skal falle i hodet på dem. Skogfrøverket på Hamar...

Massevirkeprisen opp 100 kroner på et år

Siden september i fjor har gjennomsnittsprisen på massevirke økt med 101 kroner for gran og 99 kroner for furu. Det er en økning på...

Er krisen i skogbruket avblåst?

Går vi fem år tilbake i tid, til 2013, ble norsk skogbruk beskrevet som en næring i krise. Hjørnesteinsbedrifter som Union, Follum, Peterson og...

Skogsdrift: Nytt verktøy for kostnadsberegning

Alle kostnader en entreprenør har skal dekkes av driftsprisen. Derfor er det en stor fordel å ha oversikt over disse kostnadene, og vite hvordan...

– Nye FSC-krav i skogbruket er til å leve med

FSCs NRA for norsk skogbruk er nå klar. Dersom det finnes 4 ulike skoglevende NT-arter innenfor et areal på 10 daa skal biolog konsulteres...
Annonse