Analytiker Håkan Ekström mener norsk treforedling må satse på nisjer

Markedsanalytiker Håkan Ekström i Wood Resources International (WRI) tror norsk treforedling vil slite med å konkurrere på bulkprodukter. – Høyforedlete spesialprodukter egner seg best...

Tømmerpriser: Stabil innmåling

Innmålingen i første kvartal lå på samme nivå som innmålingen i første kvartal i 2017, og litt over innmålingen i første kvartal i fjor....

Portrett: Statsråd Olaug Bollestad vil følge opp Skogmeldinga

Kristelig Folkeparti markerte seg som et skogbruksvennlig parti i forrige stortingsperiode, ikke minst var bransjen fornøyd med at regjeringens skogbruksmelding ble forsterket i Stortinget. Line...

Hogstmaskin også til Lena- Valle videregående skole

Det foregår for tiden en solid oppgradering av maskinparken ved skolene som skal utdanne morgendagens skogsmaskinførere. Ved Lena­Valle vgs., der skogbrukselevene holder til på Lena...

Voldsomt med tømmer i kulturskogen

Arnfinn Hagestuen (63) er skogsentreprenør og hogger for Mjøsen Skog, hovedsakelig i Gjøvik kommune. En stor del av hogsten foregår i kulturskog av gran,...

Ro og tilfredshet i Viken Skog

Årets årsmøte i Viken Skog ble en pyntelig affære, bare en håndfull tillitsvalgte tok ordet i den såkalte generaldebatten. Valgkomitéens innstilling gikk også rett...

Nå blir det MiS på NiN-språk

Natur i Norge (NiN) Miljøregistreringer i skog (MiS) Nytt system for å beskrive natur i MiS TEKST: ANNA LENA ALBERTSEN, KURSANSVARLIG VED SKOGKURS MiS-­beskrivelsene skal nå skje på...

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

Hvert år FSC­sertifiseres omkring 5 % av tømmeret som avvirkes i Norge. Til nå har imidlertid ordningen vært avledet av en internasjonal standard, men...

Klimaskograpporten: Skogplanting er et effektivt klimatiltak

Det treårige pilotprosjektet «Planting av skog på nye arealer» er nå gjennomført og evaluert. Og rapporten viser at det ble plantet til 6000 daa...

Serie Biodrivstoff: Betinget fremtidsoptimisme i skogsektoren

TEKST: ERIK TRØMBORG, TORJUS BOLKESJØ OG PER KRISTIAN RØRSTAD, NMBU Den økonomiske utviklingen i skogsektoren synes mer usikker enn tidligere, og de mange driverne knyttet...

Utsikter til rik blomstring på gran

Den tørre og varme sommeren i fjor gir rik blomstring på gran i år, og håp om en god frøhøst. For midlere og høyere...

Debatt: Bør prinsippene for erstatning ved ekspropriasjon endres?

TEKST: YNGVE HOLTH, KONSULENTLEDER I NORSKOG Mange tegn ved dagens erstatningsregler tyder på at vi er modne for en større revisjon der man ser på...

Banebrytende skogtakstarbeid fra NMBU

– Jeg tror ikke folk i skognæringa i Norge er klar over hvor langt framme vi faktisk ligger i utviklingen av skogtakstmetoder her i...

Biodrivstoff på skogsmaskiner: – Funker, men koster

  Entreprenørene som nå har kjørt med avansert biodiesel på tanken i to perioder har ikke merket noen annen forskjell fra det fossilbaserte drivstoffet enn...

Store planer for biodrivstoffproduksjon i Norden innen 2025

Kan bli over 120 biodrivstoffanlegg Over 50 TWh biodrivstoff fra Norden Halvparten svensk – åtte norske Politikerne krever en stadig økning i bruken av biodrivstoff som erstatning...

UPM vil produsere mer biodrivstoff – fra skog og «ny» jordbruksplante

UPM liknet veldig på Norske Skog for få år siden. Papir var sentralt. Etter en stor omlegging er det alle «de andre» produktene som...

EUs klimaregelverk: Faren for klimabegrenset avvirkning over?

Bekymringen i skog­ og trebransjen for effektene av EUs klimaregelverk har vært stor. Og fortsatt er ingenting spikret, men regjeringens valg av referansebane for...

Portrett: Industrimann med ny energi i Norske Skog

Norske Skog fikk senhøstes ny direktør. Niels Petter Wright kaller seg en industrimann som tiltrekkes av forandringer og liker å få ting til å...

Massevirkeprisene øker fortsatt

Gjennomsnittlig massevirkepris økte med sju kroner fra januar til februar for både gran og furu. I gjennomsnitt for hele landet er nå masse­ virkeprisen på...

Gudbrand Gulsvik kastes ut av styret i Viken Skog

Valgkomiteen i Viken skog avleverte sin innstilling 1. mars. Her innstilles det på gjenvalg av styreleder Olav Breivik (66), mens nestleder Gudbrand Gulsvik (47)...
Annonse