– Riktig retning, for lavt tempo

Debatten «Norsk industri i kappløpet mot klimautfordringene» avdekket at flere aktører gjerne vil redusere sine klimautslipp ved hjelp av norsk trevirke. Og alle var...

Rekordavvirkning, men ikke i Trøndelag

Tallene for tømmeromsetningen i landet 1. halvår 2019 viser rekordavvirkning, hele 6,24 millioner m³ ble omsatt, dette er 300 000 m³ mer enn 1....

Sjur Baardsen ny rektor ved NMBU

Sjur Baardsen (60) tiltrer 1. august som rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han erstatter Mari Sundli Tveit, som to år før...

Vil tilbake på børs – og produsere kartong

Da Sven Ombudstvedt i 2010 ble portrettert i Norsk Skogbruk som nytilsatt konsernsjef hadde han nettopp vært ute på et såkalt roadshow for å...

Mer massivtre på markedet

En snau måned etter snorklipping på Åmot i Modum der Splitkons flunkende nye CLT-fabrikk for en stakket stund kunne smykke seg med tittelen ”verdens...

Kasserte juletrær blir kull og gass

Når jula er over i Stavangerområdet og det grønne, glitrende verken er grønt eller glitrende lenger, havner det på Sandnes kommunes mottak på Vatne....

Stor ulovlig import av tømmer og flis

En fersk rapport fra NIBIO viser at det stadig foregår import av tømmer og flis fra andre kontinenter. Og at dette representerer stor fare...

– Stort matfat, men foreløpig få til å spise

Omfattende barkbilleangrep i Sør-Sverige og på kontinentet bidrar nå til å sende tømmerprisen ned igjen. Også her har fjorårets tørkesommer svekket skogen mange steder...

Er toppen nådd for denne gang?

Flere har spådd at en nedgang i tømmerprisene er rett rundt hjørnet, om enn midlertidig. Statistikken for april kan tyde på at det stemmer. Fortsatt...

Elefanten spøkte i kulissene, men styreleder har full tillit

Ingunn Kjelstad gikk som ventet av som styremedlem da Skogeierforbundet avholdt sitt årsmøte i forbindelse med Skog og Tre-konferansen. Inn på hennes frie plass...

Forbud mot fremmede treslag anbefales ikke

Landbruks- og Miljødirektoratets «Utredning av forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål» er ferdig. Og den 60 siders lange utredningen konkluderer med at...

– Dere er kanonviktige

Skog- og trebransjen ble formelig overøst av godord fra en entusiastisk Landbruks- og matminister Olaug Bollestad da hun åpnet årets Skog og Tre-konferanse på...

Grøfting etter hogst kan gi nytt bestand en god start

– Det er en misforståelse at det er forbudt å grøfte foryngelsesfelt. Og i en del tilfeller er det behov for å senke grunnvannsstanden. Det...

Etablerer ny tømmeraktør, mister styreplass i Skogeierforbundet

I selskapet Fjordtømmer AS ønsker Ingunn Kjelstad å tenke nye tanker om tømmeromsetning og videreforedling på Vestlandet, med mål om effektivisering og kostnadskutt i...

Priskrangel stoppet publisering av kommunevise tømmerpristall

Da Glommen og Mjøsen i høst gikk ut og erklærte at de hadde «best tømmerpris», mente Viken Skog at dette var brudd på markedsføringsloven....

Tilbake i manesjen

Sven Ombudstvedt er tilbake som konsernsjef i Norske Skog. Og han starter med å presentere et overskudd på halvannen milliard for 2018 – før...

Serie: Biodrivstoff som klimapolitikk og industriell drivkraft

  Politisk har biodrivstoff vært lansert både som klimapolitisk tiltak, og som driver for skogsindustriell revitalisering etter «papirkrisen». TEKST: ATLE MIDTTUN (PROFESSOR VED BI) OG KNUT...

– Et strålende eksempel

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sparte ikke på de store ordene da han foretok den offisielle snorklippingen i Splitkons nye fabrikk. – Et prosjekt...
Styreleder i Glommen Ole Th Holth

Fusjonsdebatt druknet i synspunkter på daglig drift

På samme måte som årsmøtet i Mjøsen, kan årsmøtet i Glommen ha vært andelslagets siste. Men i motsetning til i Mjøsen, var det ikke...

Massivt og klimavennlig på Gjennestad

De etterhvert ganske mange store massivtreprosjektene her til lands har hittil vært oppført med elementer produsert i Østerrike. Men på Gjennestad videregående skole i...
Annonse