Høyspentmast i skog

Strømmen skal fram, men på skogeiers bekostning?

Det er i alles interesse å unngå strømbrudd. Trær eller greiner som faller over linja blir en større og større utfordring etter hvert som...

Fusjonsprosessens hoggestabbe

Styrelederen i det nyfusjonerte skogeierandelslaget med arbeidsnavnet «Glommen-Mjøsen» er selv verken skogeier i Glommen eller Mjøsen. Men han er medlem i Viken. Dette skulle...

Shelterwood inn i kortreist ved

Investeringsselskapet Shelterwood, som ble etablert i oktober i fjor, går nå inn i selskapet Norsk Ved as, som har etablert markedsplassen kortreistved.no. – Vi...
Lileng og Lauritzen

Skal legge til rette for gjenveksten i maskinførerbransjen

En kombinasjon av at avvirkningen øker og at vi står foran et generasjonsskifte blant maskinførerne gjør at skognæringa må ta et løft for å...

Brå slutt på oppgangen

I løpet av vinteren og våren endret tømmermarkedet seg fra en situasjon der alle ville ha tømmer, til at det nå er omtrent umulig...

– Riktig retning, for lavt tempo

Debatten «Norsk industri i kappløpet mot klimautfordringene» avdekket at flere aktører gjerne vil redusere sine klimautslipp ved hjelp av norsk trevirke. Og alle var...

Rekordavvirkning, men ikke i Trøndelag

Tallene for tømmeromsetningen i landet 1. halvår 2019 viser rekordavvirkning, hele 6,24 millioner m³ ble omsatt, dette er 300 000 m³ mer enn 1....

Sjur Baardsen ny rektor ved NMBU

Sjur Baardsen (60) tiltrer 1. august som rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han erstatter Mari Sundli Tveit, som to år før...

Vil tilbake på børs – og produsere kartong

Da Sven Ombudstvedt i 2010 ble portrettert i Norsk Skogbruk som nytilsatt konsernsjef hadde han nettopp vært ute på et såkalt roadshow for å...

Mer massivtre på markedet

En snau måned etter snorklipping på Åmot i Modum der Splitkons flunkende nye CLT-fabrikk for en stakket stund kunne smykke seg med tittelen ”verdens...

Kasserte juletrær blir kull og gass

Når jula er over i Stavangerområdet og det grønne, glitrende verken er grønt eller glitrende lenger, havner det på Sandnes kommunes mottak på Vatne....

Stor ulovlig import av tømmer og flis

En fersk rapport fra NIBIO viser at det stadig foregår import av tømmer og flis fra andre kontinenter. Og at dette representerer stor fare...

– Stort matfat, men foreløpig få til å spise

Omfattende barkbilleangrep i Sør-Sverige og på kontinentet bidrar nå til å sende tømmerprisen ned igjen. Også her har fjorårets tørkesommer svekket skogen mange steder...

Er toppen nådd for denne gang?

Flere har spådd at en nedgang i tømmerprisene er rett rundt hjørnet, om enn midlertidig. Statistikken for april kan tyde på at det stemmer. Fortsatt...

Elefanten spøkte i kulissene, men styreleder har full tillit

Ingunn Kjelstad gikk som ventet av som styremedlem da Skogeierforbundet avholdt sitt årsmøte i forbindelse med Skog og Tre-konferansen. Inn på hennes frie plass...

Forbud mot fremmede treslag anbefales ikke

Landbruks- og Miljødirektoratets «Utredning av forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål» er ferdig. Og den 60 siders lange utredningen konkluderer med at...

– Dere er kanonviktige

Skog- og trebransjen ble formelig overøst av godord fra en entusiastisk Landbruks- og matminister Olaug Bollestad da hun åpnet årets Skog og Tre-konferanse på...

Grøfting etter hogst kan gi nytt bestand en god start

– Det er en misforståelse at det er forbudt å grøfte foryngelsesfelt. Og i en del tilfeller er det behov for å senke grunnvannsstanden. Det...

Etablerer ny tømmeraktør, mister styreplass i Skogeierforbundet

I selskapet Fjordtømmer AS ønsker Ingunn Kjelstad å tenke nye tanker om tømmeromsetning og videreforedling på Vestlandet, med mål om effektivisering og kostnadskutt i...

Priskrangel stoppet publisering av kommunevise tømmerpristall

Da Glommen og Mjøsen i høst gikk ut og erklærte at de hadde «best tømmerpris», mente Viken Skog at dette var brudd på markedsføringsloven....
Annonse