Skog og tre 2020: Artsmangfold, klima og skogbruk

Rundt 500 deltok da Skog og tre i år ble gjennomført som Teams-webinar på grunn av korona-situasjonen. Det tok utgangspunkt i FNs...

Dette skal korona-millionene gå til

I forslag til revidert nasjonalbudsjett ble skognæringa lovet en pakke på 50 millioner for å «holde hjula i gang» i skogen. Flere...

Økt interesse for skogutdanning

Fredag 17. april ble søkertallene til høyere utdanning publisert av Samordna Opptak. Det har aldri før vært så mange som søker seg...

Koronakutt i både kroner og kubikk

Koronakutt I april ble effektene av koronanedstengningen tydelig på statistikken over tømmerpriser og innmålt volum. Gjennomsnittsprisen for alt virke gikk ned med...

Et stykke igjen til optimal utnyttelse av produksjonsarealene

Skogplantingen øker nå fra år til år, men på landsbasis er det et stykke igjen før vi er oppe på samme nivå...

– Aldri vært mer lønnsomt å investere i Norge

Renta er null, energiprisene kjempelave, tømmerprisene er relativt sett lave og den norske krona svak. I tillegg har vi velvillige politikere med...

Utfordrende korona-marked, men krone-markedet er topp

Tallene fra første kvartal som nettopp ble lagt fram, gjenspeiler ikke dagens situasjon. Etter det kom korona. Nå opplever Norske Skog en...

Disse gutta sørger for skog i Norge

Etter at det ble gjort unntak for sesongarbeidere i landbruket har mange utenlandske plantegjenger likevel kunnet komme som planlagt. Norsk Skogbruk møtte...

Mange permitterte planter i Agder

I Agder er det nordmenn som står for plantingen i år. Og de får bedre betalt enn sesongarbeiderne. Les...

For verdiskaping – og vern

PORTRETT: Sveinung Rotevatn har vært klima- og miljøminister i tre måneder når intervjuet finner sted. Blant de embedshandlinger han rakk å utføre...

Vil gi 50 millioner til dyre drifter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad dro til skogs igjen 5. mai, denne gang med en lekkasje fra Revidert Nasjonalbudsjett. Den besto i...

God timing for Skogskolen

Aktørene som står bak «Skogskolen» hadde jobbet med forberedelsene av denne nettbaserte kurstjenesten i bortimot to år da korona-pandemien plutselig satte en...

Siste demo før lockdown

Noe av det siste Skogservice AS rakk å gjøre før samfunnet ble stengt ned og alle dro hver til sitt, var å...

Første digitale årsmøte gjennomført i AT Skog

Styreleder Olav Veum kunne fornøyd konstatere at 68 av 69 delegater hadde klart å linke seg opp da det første årsmøtet på...

Bergensbandet Kongle har gitt ut albumet Skogen

Tekst: Marit Venn Bergensbandet Kongle ga ut sin første singel i 2016 og i 2019 slapp de sitt første...

Effektiv stubbebehandling krever autorisasjon

Tekst: Halvor Solheim, Helmer Belbo og Ari M. Hietala, Nibio Hvert år tapes millioner av kroner grunnet råteangrep. Og...

Situasjonen er forverret, men ny pakke gir håp

Tall MEF har samlet inn, viser en forverring av situasjonen for skogsentreprenørene fra uke 14 til uke 17 som følge av korona-forholdene....

Portrettet: Overlater produksjonen til de store

Et omløp er over for Granli skogplanteskole i Kongsvinger. – Vi er i tenkeboksen på hva det skal bli her framover. Det...

Pilene peker oppover for naturbruk

Tekst: Haakon Jamtli Kristiansen, student ved NMBU Mens koronaviruset for alvor satte sitt preg på verden i midten av...

Innmålingen upåvirket i mars

Til tross for synkende priser og meldinger om industri på halv fart og entreprenører som står stille; innmålingen i mars holdt seg...
Annonse