Ikke skvis ut den lille industrien vi har

Regjeringen vil ha økt avvirkning og mer innenlands verdiskapning. Og nye arbeids- plasser i størrelsesorden med et nytt Statoil, eller Equinor som det nå...

Provosert av forespørsel om frivillig vern

Privat skogvern Sagbruk strupes for råstoff Staten foreslår at eierne også kan verne egen skog frivillig Helgeland: Lokale Susendal Sagbruk sliter med tømmertilgangen fra Statskog...

Moelven investerer: Ny energieffektiv pelletsfabrikk på Sokna

Moelven Industrier skal bygge en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna. Det skal investeres totalt 270 millioner kroner og Enova støtter prosjektet...

Vesterålen: Nærmere et lokalt sitka-sagbruk?

  Det har lenge vært et ønske fra skogbrukshold om lokal foredling av sagtømmeret i Lofoten og Vesterålen. Og nå er det nærmere enn noen...

Sitka og lutz – god kvalitet og tallrike bruksområder

Sitkagran brukes til å bygge både fly, båter og ski. Stikkord er ekstraordinær styrke og elastisitet, kombinert med lav vekt. Lutz har liknende egenskaper. På...

Tømmerprisene fortsetter å stige

Fra juli til august gjorde tømmerprisene et skikkelig hopp oppover for alle de fire hovedsortimentene. Det er ikke uvanlig at sagtømmerprisen øker fra juli til...

Skogvern: Flinkere enn vi tror

Målet er 10 % skogvern Verner i praksis 30 % gjennom restriksjoner Nibio har sett på hva som faktisk tas av hensyn i norske skoger. Direkte...

Stafettpinne: Investeringer kan gå til utlandet

Norske Skog: Svakere norske resultater Investeringer kan gå til utlandet. Rammevilkårene avgjør Forenkle, forbedre og harmonisere De norske fabrikkene har hele tiden gått godt, men nå...

Kommentar: Muligheter i det fantastiske virkesmarkedet

Unike muligheter for både skogeiere og skogsentreprenører kan oppstå når vanskelige driftsforhold faller sammen med en rødglødende høykonjunktur for skogindustrien, som går for fullt...

Senter for planteforedling Midt-Norge åpnet

Nye foredlingssentre åpner for mer effektive metoder i skogplanteforedlingen. Et av myndighetenes tiltak for å nå målet om reduksjon av klimagassutslippene med 15 til 17...

Grov ryddesag til grei pris

Ryddesager er jevnt over ganske like. Hvilken vi velger avhenger av bruken, kostnaden og hvor forhandler holder til. Det sier Norsk Skogbruks ryddesagpanel på Skedsmo....

Ryddesag: Ny «tuning» fra Husqvarna

Autotune regulerer forholdet mellom drivstoff og luft i de nye ryddesagene fra Husqvarna. – Selv med skifte av drivstoff «tunes» dette nå automatisk på...

Über KortreistVed

Hvordan regulere og effektivisere et uryddig og grå-svart marked som vednæringen? Lag en App. Det var idéen til gründer Trond Fjørtoft for tre år...

Nordland: Arbor sponplatefabrikk trues av verneforslag

Skogvern skal skje på statsgrunn eller frivillig på privat grunn, heter det. 128.000 Statskog-dekar skal nå konsekvensutredes. 99.000 av dette ligger i Nordland, og...

Göran Persson: – Skog skal brukes

– Det er ingen tvil om at det blir mangel på trevirke i verden framover og vi – også Norge – bør utnytte den...

Södra Cell Värö opp blant verdens fem største

– Vår jobb er å gi våre eiere så høyt utbytte som mulig. Da beslutningen om utvidelser på våre massefabrikker ble tatt, var det...

Portrett Jens Ulltveit-Moe: Ser etter lønnsomme, klimavennlige prosjekter

Jens Ulltveit-Moe har tjent seg rik på tankfart og annen oljerelatert virksomhet. Men han fikk en «klimavekkelse» i 2004 og kvittet seg etter hvert...

– Lykke til!

Adm. dir. i Allskog, Snorre Fridén Furberg kommenterer synspunktene fra Jon Eilert Bøgseth og Arvid Eriksen slik i en mail til Norsk Skogbruk: – Allskog...

Arvid Eriksen også til Nortømmer

Arvid Eriksen har vært ansatt i Allskog i ulike funksjoner i 24 år, bl.a som region- leder, og nå sist som Skogsjef Produksjon. Han...

Entreprenør går fra Allskog til Nortømmer etter 30 år

  Jon Eilert Bøgseth, eier og leder av Namdalseid Skogservice, har i en mannsalder kjørt skogsmaskin for Allskog. Men fra nå av havner tømmeret fra...
Annonse