– En har mange oppgaver som leder

Erik Lahnstein gikk på dagen da han ble kastet fra direktørstillingen i Norges Skogeierforbund, 10. april. Men styreleder i Skogeierforbundet Olav Veum, hevder de...

Maskinhistorie: Igland – et vinsjeventyr i Grimstad

Industribyggeren og teknikeren Per Igland fra Grimstad (1921-2014) satte dype spor etter seg i norske skoger. Igland ble en viktig del av historien om...

Hvor mye karbon kan skogen din binde?

Det finnes kalkulatorer for å beregne det meste, så også karbonbinding i skog. Vi har fått tre skogeiere til å prøve ut Skogselskapets kalkulator. Les...

Skogens karbonregnskap: Forklarte «uforklarlig» påstand

Bioenergiens tilhengere og skeptikere barker stadig sammen i debatter om karbonbinding og klimaeffekt. På Viken Skogs klimaseminar på Skedsmo før påske prøvde forsker Per...

Sitka: Lønnsom, men upopulær

Sitkagrana har ikke mange venner. Men tømmerkjøpernes interesse for det utskjelte treslaget er økende. Og ingen norske treslag kan vise til samme arealnetto –...

– Stadig flere vil ha sitka

Mads Jensen er tømmersjef i Vestskog, det eneste andelslaget som eksporterer mesteparten av sitt tømmer. Han kan konstatere at både sagtømmer og massevirke av...

Debatt: Foretrekker naturlig foryngelse av furu

Planting av furu kan gi økt produksjon. Men naturlig foryngelse er både økonomisk fordelaktig og gir gode resultater. Dessuten gir det mer variasjon, både...

Slutt for Erik Lahnstein i Skogeierforbundet

Erik Lahnstein går av som direktør i Skogeierforbundet etter fire år i stolen, i følge en pressemelding. Styret i Skogeierforbundet skal ha vært fornøyde...

StoreEnso: Treprodukter kan erstatte oljebaserte bindemiddel

Stora Enso lanserer et produkt som kan erstatta blant annet oljebaserte bindemiddel. Treets lignin har lenge blitt sett på som en restprodukt. Forskerne har...

Bioenergisatsingen i Norge er mislykket

Riksrevisjonen konstaterer i en fersk rapport at Stortingets vedtak fra 2008 om å øke bioenergibruken med 14 TWh innen 2020 ikke på noen måte...

Miljødirektoratet har kartlagt nesten 40 km2 regnskog på Vestlandet

Siden 2012 er det kartlagt boreal regnskog på Vestlandet. Nå er nærmere 40 km2 registrert og Miljødirektoratet skal ha tatt kontakt med skogeierorganisasjonene for...

Biodiesel: SunPine bruker 250 millioner til ny talldiesel-fabrikk

Eierne har nå besluttet å investere 250 millioner SEK i en ny talldieselfabrikk på Haraholmen i Piteå, og øke kapasiteten med 50%. – Vi er...

Norske Skog: Budprosessen tar tid

Flere medier melder at budprosessen i Norske Skog tar lenger tid enn planlagt. Bobestyrer Tom Hugo Ottesen sa til Norsk Skogbruk før påske at...

Värtaverket: Kraft og varme fra flis og grot – midt i Stockholm

  Dagens fornybare energi er bioenergi. Og Sverige er best i verden. Hele 36 prosent av all energi som brukes kommer fra biomassen. Og midt...

Värtaverket: Skifter ut siste rest av kull med bio før 2022

Värtaverket åpnet i or et nytt biokraftvarmeverk basert på skogsavfall. Nå vil Fortum skifte ut kullkraftverket også, allerede før 2022. Det harmonerer godt med...

Värtaverket: – Også mye avfall blir til energi i Stockholm

I tillegg til å brenne grot, spon og flis benyttes også mye avfall i Fortums energiproduksjon for Stockholm. Fortum Värme AB eies fifty- fifty av...

Termowood inngår avtale med Norgeshus

Termowood i Hurdalen har nylig fått med Investinor og Oxer Kapital på å investere i nytt produksjonsanlegg av bedriftens innovative bygge-elementer – en blanding...

Debatt: Flatehogst eller plukkhogst?

Nationen har hatt eit par innlegg over temaet flatehogst eller plukkhogst. Problemet med denne diskusjonen er at han går for seg på eit nivå...
Tømmer vinter Foto Line Venn

Debatt: Nytt sagtømmerreglement vil endre skogeiernes handlingsmønstre

Vi har ikke noe imot at man forenkler sagtømmerreglementet. Det er måten det gjøres på og hvordan det kommuniseres, som er årsaken til at...

Norske Skog: Venter avklaring i løpet av påskeuka

Flere budgivere har nå inne bindende bud, i det som er tredje budrunde på Norske Skog. I løpet av påskeuka vil Evercore og Citibank...
Annonse