Fra Gremo til EcoLog

Før sommeren kjøpte EcoLog opp Gremo. Slik ble man kvitt en konkurrent og fikk et større utvalg av maskiner. For brukerne er...

Ny revisjon av PEFCstandarden på trappene

Norsk PEFC Skogstandard revideres hvert femte år, og nå er tiden kommet for fjerde runde med revisjon av systemet siden det ble...

ANNONSE: Kjell Bolstad AS – Kvalitetsprodukter for de kresne

Kjell Bolstad AS leverer tjenester og produkter innen skog og veivedlikehold og er hovedimportør og forhandler for Kronos (Wikar Oy), Westtech, Eschlböck...

Sjekk om bruene er i orden!

Mye av landets skogsbilveinett ble etablert på 60- og 70-tallet og det ble da bygd tusenvis av små og store bruer. Men...

ANNONSE: Komatsu Forest AS – Din produktivitet i trygge hender

Fra hovedkontoret på Stange, importerer og selger Komatsu Forest nye og brukte Komatsu skogsmaskiner til hele Norge, med et servicenettverk over hele...

Tradisjonen tro

TEKST OG FOTO: HAAKON JAMTLI KRISTIANSEN Å ta over en gård er et stort ansvar, og et valg mange...

Uutnyttet potensial i norske skoger

TEKST: THOR HERMANN THORSEN, TIDLIGERE SKOGSJEF HOS LØVENSKIOLD FOSSUM På 40 år økte Løvenskiold Fossum skogens produksjon betydelig med...

ANNONSE: Den ledende skogsmaskinleverandøren i Norge

John Deere Forestry AS (JDFAS) har hovedsete i Kongsvinger. JDFAS er importøren av John Deere skogsmaskiner og har ansvaret for å selge...

Bacheloroppgaver fra Evenstad våren 2020 Skogbruksutdanning er i siget

TEKST: MARTIN STORBERGET Som en del av utdanningen på Evenstad skriver studentene en avsluttende bacheloroppgave på 15 studiepoeng. Ni...

Nye skiltstier skal gi turgåere innsikt i skognæringa

– Skognæringa trenger å bli bedre kjent. Vi har så lett for å snakke til våre egne, med vårt eget stammespråk, men...

ANNONSE: Skogteknikk AS med nye eiere og ny adresse

5. mars i år gikk Akershus Traktor AS inn som majoritetseier etter kjøp av 70% av aksjene i Skogteknikk AS. Skogteknikk AS...

PROSESS 21 – Biobasert industri: Tre er en knapp ressurs – bruk det smart

Hvordan kan vi bruke mer biologisk karbon i norsk prosessindustri, skape mer verdier og redusere klimautslippet? Det vil Nærings- og fiskeridepartementet vite....

Debatt: En pakke for grønn omstilling – men ikke for alle

TEKST: HEIDI FINSTAD, ADMINISTRERENDE DIREKT.R, TREINDUSTRIEN Skog- og trenæringen er pekt ut som en viktig driver for grønn omstilling....

Fra grillkull til karbonnøytral metallproduksjon

TEKST: SIMEN GJØLSJØ OG EIRIK NORDHAGEN, NIBIO OG HÅVARD MOE, ELKEM TECHNOLOGY BBQ-grillkull fra kortreist norsk bjørk, gran og...

Bekymret i Norges bille-hotspot

Det observeres ekstremt mye biller i området for tiden, kan seniorrådgiver Ingrid Knotten Haugberg hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark melde. Etter...
Skogeier Hans Aamodt (tv) og Skogbrukssjef i Drammen Oskar Næss (t.h)

– Redd verdiene!

– Herfra kan jeg se skogen dø minutt for minutt, sier Hans Aamodt lett humoristisk om sitt nye forslag til NRKs sakte-TV....

Men er det granbarkbillene som har skylda?

Stadig mer tørrgran har blitt synlig på Sør- og Østlandet denne sommeren, spesielt i Vestfold og Telemark. Men barkbillene er fortsatt ikke...

Betydelig prisnedgang på massevirke

Statistikken fra SkogData basert på innmålingen i juli viser en moderat nedgang i prisen på massevirke sammenlignet med prisen i juni. I...

Norske Skog Skogn stengte, Folla Cell startet opp før

Lageropphopning førte til stans og permitteringer hos begge massevirkekjøperne i Trøndelag. Det betydde full stopp i innkjøringen av rundtømmer, men det dreide...

Langtransport med koronatilskudd

I Telemark kommer «tilskuddet for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020» til sin rett. Lange driftsveier og krevende terreng, kombinert med...
Annonse