Gran i Vesterålen: Granhetsen i nord

Skogeiere vil plante lutz­gran. Men søknadsprosessene treneres og småplanter røskes opp av aktivister. Siden 2012 har skogeierne måttet søke om å plante sitka og lutz...

Tømmerprisene: Massevirkeprisen i Østfold til værs

Massevirkeprisene har steget helt siden nyttår, og i mai passerte den 300 kroner for gran i både Østfold og Vestfold. I juli gjorde den...

MEF: – Hele bransjen må ta ansvar

Tørkesommeren skaper økonomiske problemer for entreprenørene. For knapp buffer i bransjen. Den tørre sommeren har skapt utfordringer for entreprenørene. Mange har måttet stå, og de...

Skottland: – Sitkaen er en suksess

Økolog Stephen Cavers forteller om noe spredning av sitka, som av og til fjernes. Men at det ikke er noe problem for treslaget som...

Skottland: I sitkaens rike

Spredning av sitka er ikke tema Mer bekymret for skadedyr på sitkaen. I Skottland er det i stor grad sitka som gjelder i skogbruket. Her...

– Den mest krevende skogbrannsesongen noen sinne

Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er fornøyd med hvordan det samlede norske beredskapsapparatet har klart å takle sommeren 2018. Men...

MEF: – Lovens «naturomstendigheter» må bety ekstremtørke også

Årets tørkesommer har ført til driftsstans i skogen mange steder. Enten stanset av oppdragsgiver eller av brannsjefen selv. Men ufrivillig permittering og maskiner som...

Moelven digitaliserer sitt største sagbruk

Ved Moelvens største sagbruk, Valåsen i Karlskoga i Sverige, jobbes det nå for at maskinene skal begynne å «tenke selv». Det betyr ikke at...

Agrianalyse: Rikere og renere med mer skogindustri

Industripolitikk er miljøpolitikk. Smart industribygging kan gjøre Norge rikere og renere, og skogindustrien har særlige muligheter. Det hevdes i Agrianalyses nyeste rapport om «ny industri...

Skogbrand-direktøren: – Fornøyd med sommeren

Sommeren har budt på stor skogbrannfare ukevis i strekk og rekordmange branner. Likevel mener direktør Per Asbjørn Flugstad i forsikringsselskapet Skogbrand at det har...

Per Holm Nygård om sitkaavgjørelse: – Ville ikke ha navnet mitt under dette

Forsker Per Holm Nygaard ved NIBIO var med i Artsdatabankens ekspertkomité for karplanter. Men da risikoklassifiseringen for fremmede treslag ble avgjort ved avstemning i...

Uavklart om tømmerterminalen på Lierstranda

  Lier kommune har vedtatt og fått godkjent en kommuneplan der industriområdet på Lierstranda omreguleres til bolig, den såkalte Fjordbyen. Men en samlet skognæring kjemper,...

Ny fremmedartliste med konsekvenser for skogbruket

Svartelista er nå omdøpt til fremmedartlista, men noen positive konsekvenser for skogbruket får dette ikke. Sitka, lutz er fortsatt «fremmede» og under kategorien «svært...

Entreprenører skoleres i skogbrannfare

Maskinførere kan spille en viktig rolle i forbindelse med skogbrann – både ved å forebygge at den oppstår, ved å oppdage skogbrann og ved...

Tiurleiken flyttet inn i granskogen

Olav Haugse i Granvin har skjøttet tiurleik­ en på eiendommen sin etter boka i et halvt århundre. Men i områdene rundt har han plantet...

Hogstfeltene på Vestlandet Bare drøyt halvparten forynges

Bare på litt over halvparten av de avvirkede arealene i fylkene Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er foryngelsesplikten oppfylt tre år...

Entreprenører snur døgnet når det er skogbrannfare

Christoffer Vestli og Tobias Teigberget har sluppet å flytte hogsten de var i gang med da skogbrannfareindeksen begynte å lyse ildrødt, men har tatt...

Uavklart om tømmerterminalen på Lierstranda

Lier kommune har vedtatt og fått godkjent en kommuneplan der industriområdet på Lierstranda omreguleres til bolig, den såkalte Fjordbyen. Men en samlet skognæring kjemper,...

Portrett: WWFs nye Bård Vegar Solhjell ønsker dialog

Den nye generalsekretæren i WWF mener skogens brukere, både de som ser skogen som en arena for friluftsliv, for naturinteresse eller for næring, i...

Ufrivillig skogvern i Tjåga

Naturvernere kartlegger skog uten å varsle grunneier. Skogeiere føler vernepress. Regjeringen har vedtatt 10 % skogvern – basert på frivillighet. I fjor traff Kjell Aasland...
Annonse