Foreløpig ingen løsning for Norske Skog

Konsernsjef Lars Sperre la fram en «redningsplan» for Norske Skog bare fire uker etter at han tiltrådte. Den foreslåtte refinansieringen gikk blant annet ut...

Fuktig og global messe

Elmia Wood 2017 ble velsignet med mye nedbør, noe som førte til fastkjørte busser på jordene som fungerer som parkeringsplasser og nær endeløse bilkøer....

EV-prisen til skogforskningen

– Det er mye snakk om kunnskapsbasert forvaltning. Er det viktig, spurte leder av komitéen for Eidsvold Værks Skogpris Ivar Ekanger fra Landbruks- og...

Viken Skog vil vokse videre

– Jeg sa på årsmøtet i fjor at vi skulle få et nullresultat på drifta og det var vi bare en båtlast fra å...

Flisfyrt fjernvarme etableres på Voss

Moderne bruk av bioenergi har beskjeden utbredelse på Vestlandet. Men på Voss har Hordaland Bioenergi satt tre såkalte nærvarmeanlegg i drift i løpet av...

Kortreist flis erstatter 12.000 liter olje på Gjesteseter

Jønnhalt Gjesteseter gir Nordgård Nordrum gård på Ringebu en kjærkommen ekstrainntekt. Her drives helsebringende yogakurs og utleie til fjelllufthungrige tyskere. – Og nå er...

Et spesielt år i Glommen

Glommen Skog har lagt bak seg et spesielt år. På årsmøtet ble driften presentert av ny direktør og en ny styreleder ble valgt. Når...

AT Skog: Overskudd og motormanuelt tilskudd

Årsmøtet i AT Skog gikk rolig for seg. I 2016 klarte andelslaget å hente opp igjen underskuddet på nærmere 15 millioner kroner fra 2015,...

«Tjuvstart» gir raske resultater

Imponerende fire prosjekter er allerede inne i avsluttende fase og 41 prosjekter ruller etter et halvt år. Så har også Arena Skog tjuvstartet og...

Christian Anker-Rasch ny styreleder i Norskog

Årsmøtet i Norskog valgte Christian Anker-Rasch (62) fra Halden til ny styreleder i foreningen etter Anne G. Delphin, som etter tre år hadde frasagt...

Ny standard for ungskogpleie

Ungskogpleien bør utføres når bestandets overhøyde ligger mellom 1 og 5 meter, og da bør det ryddes slik at treantallet som gjenstår er mellom...

Fungerer den norske skurtømmermarknaden på ein samfunnsøkonomisk forsvarleg måte?

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse på den eine sida og ufullkomen konkurranse på den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er...

Mange jern i ilden for Arena Skog-klyngen i Trøndelag

Arena Skog har nå holdt på et halvt år av sin tilmålte tid på tre år. 45 prosjekter er i gang i de fire...

Debatt: Grønt kriseforlik!

Arbeiderpartiets landsmøte ble holdt i en skjellsettende tid. Partiets suksess er knyttet til staten som innovatør, industri- og næringsutvikler og til arbeid, trygghet og...

Kartlegger hva skogbransjen kan gjøre

Skogeierforbundet har hatt møter både internt og med Norske Skog og Næringsminister Monika Mæland angående utviklingen i treforedlingsgiganten. Man ønsker ikke foregripe begivenhetenes gang,...

I kampmodus for en løsning

Med flere hatter, er interessene delte, men styreleder i Allskog og styremedlem i Norske Skog håper og tror for alle parter at selskapet skal...

Vil ha refinansiering på plass i løpet av året

Sunnmøringen og juristen Lars Sperre (41) etterfølger Sven Ombudstvedt som konsernsjef i Norske Skog, han har allerede ti års fartstid i konsernet. – Og...

Tror på de norske fabrikkene

Mye har skjedd fort i Norske Skog den siste tiden. – Men spillet på toppen undergraver ikke det faktum at uansett hva som skjer...

Portrett: Langsiktige avtaler vil tjene hele verdikjeden

Snorre Fridén Furberg er ingen skogbruker. Hans erfaring stammer fra henholdsvis olje-, energi- og transportsektorene. Og han tror det er mye å hente på...

– Skatteomlegging og låneordninger må til for å få ny industri

  I Norge investeres det ti ganger mer i boligsektoren enn i fastlandsindustrien. I løpet av få år har landet gått fra å importere to...
Annonse