Entreprenørfirma med stor tilvekst

Teori og lekser var ikke det som fenget Roar Lierhagen da han vokste opp. Etter endt ungdomsskole tok han motorsaga fatt og dro til...

Varmebehandler tre

Sæteråsen Sag tilbyr også varme- behandlet og jernvitrolbehandlet virke som et alternativ til tradi- sjonell impregnert plank. Les mer i Norsk Skogbruk nr 3

Portrettet: Arne Jebsen – Industribyggeren

Det skorter ikke på ideer og initiativer til ny treforbrukende industri her til lands, men det er svært langt mellom reelle investeringer. Arne Lange...

Klar resultatforbedring hos tømmeraktørene

Stor hogstaktivitet og utbytte på Moelvenaksjene gjør at skogeierandelslagene leverer langt bedre årsresultater for 2016 enn året før. Også Nortømmer kommer ut med overskudd....

Debattinnlegg om biodrivstoff fra Biozin

De siste dagene har flere aviser kjørt et intensivt løp mot biodrivstoff. Det som skrives er dessverre unyansert da bioetanol og 1. og 2....

Biodrivstoff fra skogen kan uansett bli lønnsomt

Et samarbeid mellom de store avisene med Aftenposten i spissen ga i vinter SSB og bioenergi- skeptiker Bjart Holtsmark i oppdrag å se på...

Ingen mat, men noe tre på tanken i Finland

Finnene produserer det meste av biodrivstoffet til kjøretøyparken sin selv, men mye av råstoffet er importert. Om lag en femtedel er basert på råvare...
Mot et fornybart 2050: Ola Elvestuen (V) og Geir Pollestad (Sp) mottok Treforedlingsindustriens Veikart 17. Januar. Fra Carsten Dybevig som er styreleder i TFB (og kommunikasjonsdirektør i Norske skog). «Grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer».

Treforedlingsindustrien vil doble verdiskapningen innen 2050…

... – men «bare» øke hogsten til 15 millioner m3I et nytt «Veikart» til politikerne viser treforedlingsindustrien ambisjoner om å doble verdiskapningen innen 2050,...
Borregaard

Suksessfaktorer i norsk treforedlingsindustri

  Norsk Skogbruk har spurt noen av dagens norske treforedlingsindustriaktører hva som gjør at de har overlevd, og noen til og med går godt, i...
tømmervogntog Foto LV

Stafettpinnen: Effektiv og miljøvennlig transport

Høres det ut som en floskel? Ja, det gjør kanskje det. Men denne gangen inneholdt både skogmeldingen og næringskomiteens innstilling til den så tydelige...
VSOP Foto Astri Kløvstad

Gode tømmerpriser i Midt-Norge i januar

Innmålingen av tømmer i januar viser en betydelig prisoppgang i fylkene fra Nord-Vestlandet og opp til og med Nordland. Unntaket er for de nokså...
Line H Hjemdal mange gode ord

Mange gode ord i Stortinget

Totalt overskygget av ulvedebatten som utspant seg timene før, ble Skogbruksmeldingen behandlet i Stortinget 31. januar. Debatten avdekket en høy grad av enighet i...

Statkraft-flis fører til avskoging

Statkraft flagger at bærekraftig og ansvarlig adferd har vært en bærebjelke for selskapet i mer enn 100 år. Så selger de også mye fornybar...
Stig Andersen

Lønnsomt å være lønnsom

Etter å ha lett etter investeringer i skogbransjen med Investinors skogmidler i tre år, og skjelt til annen norsk industri også, sier Stig Andersen...

Norge: Råstoff-leverandør og raske penger

Finnene er eksperter på industrisamarbeid. Hvorfor får vi ikke dette til på samme måten i Norge? Professor Eli Moen ved BI har studert dette. En...

Finsk industrimentalitet fungerer utrolig bra

– Norge ligger ikke i front når det gjelder omstilling til det grønne skiftet. Men det gjør Finland, Sverige og Danmark. Her har vi...
Håvard Ås-Hansen Foto Line Venn

– Folk vil ha vekk den upleide grana

Daglig leder og styreleder Håvard Ås-Hansen i Nordnorsk Bioenergi AS leverer flis til Statkrafts fjernvarmeverk i Harstad. Han tar imot tilbudene og utfører hogsten...
Statkraft Bjørn Hølaas

– Statkraft stiller krav til bærekraftig skogbruk

Statkraft er PEFC-sertifisert, men tar i Harstad etter all sannsynlighet imot grantømmer som er hogd for tidlig i hht standarden. Hvordan forholder Statkraft seg...

Utilsiktede konsekvenser av fjernvarmeanlegget i Harstad

Troms-skogbruket skrek etter avsetningskanaler. Fjernvarmeanlegget i Harstad ble et kjærkomment tilskudd. Men resultatet er avskoging av granskogene, noe både skogeier og samfunnet taper på....

Avskoging i nord

Etter at Statkrafts fjernvarmeanlegg kom opp i Harstad i 2012, har skogbrukssjef Leif Evje opplevd merkbar økning av for tidlig hogd gran i kommunen....
Annonse