Ønsker en visjon: Line Henriette Hjemdal fra Stortingets næringskomité vil ha mer visjoner inn i skogmeldingen. Hun ba skognæringa komme med innspill til dette.

Kystskogkonferansen: Rull ut den grønne løperen!

8. november ble høstens Kystskogkonferanse avholdt på Sola strandhotel. Programmet som gav et nikk til Skog 22 strategien tok blant annet for seg innovativ...
Rørå, Aagesen, Lahnstein

Skogvennlig budsjettforlik

Den lange og vanskelige prosessen fram til et budsjettvedtak i Stortinget endte godt – i hvert fall for skogbruket. Det mest spektakulære er selvsagt vedtaket...

Bioøkonomistrategien lagt fram

Regjeringens varslede bioøkonomistrategi ble presentert for allmennheten den nest siste dagen i november. Den har fått navnte «kjente ressurser – uante muligheter».  

Kommentar: Å bli sett

Kunstner Marina Abramovic hadde på sin utstilling i 2010 et innslag av performance kunst. Hun satte seg bak et bord og tok imot besøkende...

Lensa – forlenget til 2018

Lensa er et nettverkssamarbeid i Sør-Trøndelag som stimulerer til økt aktivitet blant skogeierne gjennom å bygge gode systemer og verktøy for næringen. Prosjektet ble...

– Det handler egentlig om å snakke med andre mennesker

– Klyngeprosjekter handler om å nne nye partnere, koble seg opp til dem og bygge tillit. Det sa Hans Eirik Melandsø som er leder...

– Finner ikke noe brukbart i meldinga

Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri var invitert til å holde foredrag om skognæringas rolle innen utvikling av bioøkonomien på åpningskonferansen for Arena-prosjektet i Trøndelag....

Erna vil være fanebærer

– Utvalget har utfordret oss på ti politiske prinsipper som gir retning og forutsigbarhet fra myndighetene. Og jeg er helt enig, det er det...

Kommentar: En splittet næring når ikke fram til sjefene

De siste årenes skogpolitikk har ikke gitt næringen vår det store løftet man håpet på da politikerne kom opp med krisepakken etter Tofte ble...

Utdanner skogmentorer i Sør-Trøndelag

Lensa-prosjektet jobber for økt aktivitet i skogbruket. Målgruppen er skogeierne. Nå har prosjektet utviklet et nytt kurs i veiledning av nye skogeiere. Slik vil...

Portrettet: Skogsentusiast på ny Arena

I Trøndelag har aktørene i verdikjeden skog lenge sett at det er viktig å stå sammen. Nå har samarbeidet blitt løftet opp på et...

Norskog fornøyd med skogmeldingen – en stund?

Mens andre aktører har kritisert Skogmeldingen for å være et tynt dokument uten konkrete mål og virkemidler, var Norskog godt fornøyd med meldingen Jon...

Saksordfører på skogtur

– God virkelighetsbeskrivelse, men svak på strategier og tiltak. Det var den alminnelige oppfatningen om Skogmeldingen på Glommens skogdag på Rømskog nylig. Line Henriette Holten...

Skog må opp på den politiske agendaen

Norsk skog kan brukes mye mer. Slik konkluderes kapittelet om skog i rapporten Grønn konkurransekraft, som ble omfavnet av statsminister Erna Solberg ved overrekkelsen...

De rette kontaktene

Rådene rapporten Grønn konkurransekraft gir statsminister Erna Solberg er gode, sett med skogbruksøyne. – I denne utviklingen vil skogen kunne spille en nøkkelrolle, sier...

Tynner furu i Målselv

Troms: 780 m3 furu tynningsvirke er tatt ut på Statskogs grunn i Målselv. Virket skal kjøres til smelteverket i Finnfjord. Drifta har gått fint,...

Allskog leverer til smelteverkene i nord

Avsetning på virke er en utfordring i Troms. Siden produktet er bjørkeflis, er aktuelle avtakere biovarmeanlegg og smelteverksindustri. Nå vil Allskog begynne å levere...

Vil bytte «import» fra Trøndelag til lokalt virke

Smelteverket i Finnfjord har fått flis fra Allskog til sin smelteprosess siden 2013. Det har blitt skipet inn på båt fra Trøndelag. Nå kan...

Skogbruk er også en næring som trenger veg

Målselv: – Midt-Troms vegpakke kan fort bli en havbrukspakke. Men skog er også en næring som trenger veg. Dette må vi synliggjøre for Midt-Troms...

Verdikjeden skog og tre savner et klimaløft

Det er ikke bare Trine Skei Grande og Venstre som syntes Statsbudsjettet var lite grønt. Men i stedet for å kutte klimaskogplantingen som Venstre foreslår,...
Annonse