Ungskogen går rett i fyren

7000 m3 granvirke gikk i Statkrafts fjernvarmefyr i Harstad i fjor. 2000 dekar for ung gran i hht PEFC-standarden er hogd i nærområdet de...

Massivtresatsing på Kongsvinger

Det nyetablerte selskapet Nordisk Massivtre er i gang med å etablere produksjon av massivtre- elementer til det norske markedet på industriområdet SIVA på Kongsvinger....
Gudmund Nortun - Foto Johs Bjørndal

Den splitter nye kosten i Glommen

– Konkurranse skjerper aktørene og gavner skogeierne. Men hvem som er landets største tømmeraktør bryr jeg meg ikke om, sier Gudmund Nortun som nettopp har...

Innlandet samler seg om industriell trebygging

Sentrale aktører innen skogbruk og treindustri på innlandet har nylig etablert Norwegian Wood Cluster, en såkalt klynge med formål å utvikle regionen til å...
Ramus Astrup

EU-prosjekt for lønnsom og bærekraftig skogskjøtsel

NIBIO er leder for EU-forskningsprosjektet TECH4EFFECT, der kunnskap og teknologi skal gi en mer effektiv skogskjøtsel. Bioøkonomien og det grønne skiftet fordrer økt bruk av...
Massivtre på Valle.

Landets største næringsbygg i massivtre på Valle i Oslo

  NCC starter nå byggingen av Valle Wood, et massivtrebygg som skal romme 6700 m2 kontorareal og som utgjør første bygge­ trinn i et gigantisk...
Betongens karbonkretsløp.

Betongens karbonkretsløp

Også betongen har sitt karbonkretsløp, flater som blir eksponert for luft opptar betydelige mengder CO2. Men denne prosessen bidrar også til å ødelegge betongkonstruksjonen...
Norske skog, Skogn

Norsk treforedlingsindustri hang med

Artikkelforfatter Karl Jørgen Gurandsrud, tidligere redaktør av bladet Skogindustri, mener konklusjonene om at norsk treforedlingsindustri ikke klarte å følge med utviklingen etter krigen, slik Eli...
Åpning av Søndenåneskaia.

En oppgradering for framtiden

Etter lang tids planlegging, lobbyvirksomhet og arbeid kunne ende­ lig skogbruket i Vindafjord kommune i Rogaland juble. Fredag 6. januar ble tømmerkaien på Søndenåneset...
Skogsbilveger som turveger - Troms

Skogsveger som turveger i Balsfjord

Troms: I Balsfjord har skogbrukssjef Gunnar Kvaal gjennomført prosjektet Skogsveger som turveger. Det har bevisstgjort flere om betydningen skogsvegene våre har for turgåerne. Med friluftsmidler...
Skogbruksleder i Allskog Jan Are Kristiansen

Tøft å være skogbruksleder i Troms

Skogbruket i Troms handler i stor grad om bjørk. Den er vanskelig å avvirke og tung å få lønnsom med dagens energipriser. Kompenserende tilskudd...
Aadne Olsrud

Pessimist på vegne av Troms-skogbruket

Aadne Olsrud ser for tiden mørkt på Tromsskogbrukets framtid. Han mener tiltak for å fremme avsetningen på bjørkevirket i Troms må til for å...

FNs Skogforum enige om seks mål for verdens skoger

20. januar i år vedtok FNs skogforum anbefalingene og mål fra arbeidsgruppen. Dette er en strategisk plan fra 2017 til 2030 med globale trammer...
Mot et fornybart 2050: Ola Elvestuen (V) og Geir Pollestad (Sp) mottok Treforedlingsindustriens Veikart 17. Januar. Fra Carsten Dybevig som er styreleder i TFB (og kommunikasjonsdirektør i Norske skog). «Grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer».

Treforedlingsindustrien vil doble verdiskapningen i 2050 – men «bare» øke hogsten til 15 millioner...

I nytt «Veikart» til politikerne viser treforedlingsindustrien ambisjoner om å doble verdiskapningen innen 2050, basert på bare 1,5 gang råstofføkning. Regnestykket legger altså et...
Sagtømmerpiser gran 2015/16

Tømmerpriser: Desember med årsbeste for 2016 sagtømmerpris for gran

Prisnivået i Hedmark var avgjørende for at 2016 ble avsluttet med årets høyeste gjennom­ snittspris for gran sagtømmer, 437 kroner per 500 kubikkmeter på landsbasis. Hedmark...
SENIORFORSKER RYAN M. BRIGHT, NIBIO

Et bærekraftig skogbruk er best både for biodiversitet og klima

Den norske debatten om klimanytten av bioenergi fra skog er en avsporing og implisitt et argument for fortsatt bruk av fossile energikilder. AV: SENIORFORSKER RYAN...
tømmervogntog Foto LV

Vil prøve tømmervogntog på 74 tonn på norske veger

Stortingets næringskomité går inn for en prøveordning med vogntog på opptil 74 tonn for skogindustrien. Sverige og Finland bruker allerede så store vogntog, mens...
Borregaard

De som overlevde

Norske Skog og Borregaard lever i dag. Årsaken til dette er at de ikke delte den omforente forstå­elsen som dominerte i norsk treforedlingsindustri på 50-70-tallet....
Betongbru

Misunnelig på treindustrien

– Lokale betongprodusenter finnes over hele landet og bransjen bidrar med flere tusen arbeids­ plasser i distriktene. Likevel er det aldri noen politikere som...
Skog-Datas første 50 år er vel dokumentert

Skog-Data jubilerer og fornyer virkeshandelsystemene

Skog­Data markerte før jul at det er 50 år siden selskapet ble etablert. Samtidig ble det helt nye systemet VS Virkeshandel presentert. Gjennom 50 år...
Annonse