Kommentar: En splittet næring når ikke fram til sjefene

De siste årenes skogpolitikk har ikke gitt næringen vår det store løftet man håpet på da politikerne kom opp med krisepakken etter Tofte ble...

Utdanner skogmentorer i Sør-Trøndelag

Lensa-prosjektet jobber for økt aktivitet i skogbruket. Målgruppen er skogeierne. Nå har prosjektet utviklet et nytt kurs i veiledning av nye skogeiere. Slik vil...

Portrettet: Skogsentusiast på ny Arena

I Trøndelag har aktørene i verdikjeden skog lenge sett at det er viktig å stå sammen. Nå har samarbeidet blitt løftet opp på et...

Norskog fornøyd med skogmeldingen – en stund?

Mens andre aktører har kritisert Skogmeldingen for å være et tynt dokument uten konkrete mål og virkemidler, var Norskog godt fornøyd med meldingen Jon...

Saksordfører på skogtur

– God virkelighetsbeskrivelse, men svak på strategier og tiltak. Det var den alminnelige oppfatningen om Skogmeldingen på Glommens skogdag på Rømskog nylig. Line Henriette Holten...

Skog må opp på den politiske agendaen

Norsk skog kan brukes mye mer. Slik konkluderes kapittelet om skog i rapporten Grønn konkurransekraft, som ble omfavnet av statsminister Erna Solberg ved overrekkelsen...

De rette kontaktene

Rådene rapporten Grønn konkurransekraft gir statsminister Erna Solberg er gode, sett med skogbruksøyne. – I denne utviklingen vil skogen kunne spille en nøkkelrolle, sier...

Tynner furu i Målselv

Troms: 780 m3 furu tynningsvirke er tatt ut på Statskogs grunn i Målselv. Virket skal kjøres til smelteverket i Finnfjord. Drifta har gått fint,...

Allskog leverer til smelteverkene i nord

Avsetning på virke er en utfordring i Troms. Siden produktet er bjørkeflis, er aktuelle avtakere biovarmeanlegg og smelteverksindustri. Nå vil Allskog begynne å levere...

Vil bytte «import» fra Trøndelag til lokalt virke

Smelteverket i Finnfjord har fått flis fra Allskog til sin smelteprosess siden 2013. Det har blitt skipet inn på båt fra Trøndelag. Nå kan...

Skogbruk er også en næring som trenger veg

Målselv: – Midt-Troms vegpakke kan fort bli en havbrukspakke. Men skog er også en næring som trenger veg. Dette må vi synliggjøre for Midt-Troms...

Verdikjeden skog og tre savner et klimaløft

Det er ikke bare Trine Skei Grande og Venstre som syntes Statsbudsjettet var lite grønt. Men i stedet for å kutte klimaskogplantingen som Venstre foreslår,...

Bedre aptering med nytt hjelpemiddel

Skogkurs presenterte sitt nye program for apteringsoppfølging, Virkesverdi, på Hurdagene. «Du blir målt på pluss minus 3 kroner i driftspris, men ikke på de 20-50...

Skogmeldingen: – Lønnsom avvirkning og økt verdiskaping

En egen ordning for utbedring av flaskehalser på offentlige veier, fortsatt satsing på skogsbilveier og kaier og endret mandat for det statlige investeringsfondet Investinor....

Investinor mandat-endring: Fortsatt store begrensninger

– Mandat-endringen som åpner for å gå inn i modne, men unoterte selskap, utvider mulighetsområdet noe, – men det er avkastningskravene som virkelig bremser...

Statsbudsjett fra «samferdsels-regjeringen»

At innblandingsprosenten skal økes fra 5,5% til 7% avansert biodrivsto fra skog og avfall gir muligheter for skognæringen. «Samferdsels-regjeringen» satser dessuten videre på skogsbilveger...

Granplanter røsket opp med rota

Nordland: Det er revet opp planter fra granplantefelt hos fem grunneiere i Hadsel kommune i Vesterålen. Dette skjer samtidig med Naturvernforbundets nasjonale aksjon for...

Bulk-budsjettet

Statsbudsjettet for 2017 og Skogmeldingen ble to sider av samme sak, som ikke preges av noen langsiktige visjoner for næringen. Og samlet politikk dreier...

Stor prisoppgang på sagtømmer av gran

Gjennomsnittsprisen på sagtømmeret innmålt i august var som ventet betydelig over prisene i juli. I tillegg er de også godt over prisene i juni. For gran har...

Konkurransetilsynet følger skogbruket nøye

De fleste har fått med seg at Konkurransetilsynet stoppet AT Skogs oppkjøp av konkurrenten NEG Skog, en avgjørelse som nylig ble stadfestet av Nærings-...
Annonse