Verdikjeden skog og tre savner et klimaløft

Det er ikke bare Trine Skei Grande og Venstre som syntes Statsbudsjettet var lite grønt. Men i stedet for å kutte klimaskogplantingen som Venstre foreslår,...

Bedre aptering med nytt hjelpemiddel

Skogkurs presenterte sitt nye program for apteringsoppfølging, Virkesverdi, på Hurdagene. «Du blir målt på pluss minus 3 kroner i driftspris, men ikke på de 20-50...

Skogmeldingen: – Lønnsom avvirkning og økt verdiskaping

En egen ordning for utbedring av flaskehalser på offentlige veier, fortsatt satsing på skogsbilveier og kaier og endret mandat for det statlige investeringsfondet Investinor....

Investinor mandat-endring: Fortsatt store begrensninger

– Mandat-endringen som åpner for å gå inn i modne, men unoterte selskap, utvider mulighetsområdet noe, – men det er avkastningskravene som virkelig bremser...

Statsbudsjett fra «samferdsels-regjeringen»

At innblandingsprosenten skal økes fra 5,5% til 7% avansert biodrivsto fra skog og avfall gir muligheter for skognæringen. «Samferdsels-regjeringen» satser dessuten videre på skogsbilveger...

Granplanter røsket opp med rota

Nordland: Det er revet opp planter fra granplantefelt hos fem grunneiere i Hadsel kommune i Vesterålen. Dette skjer samtidig med Naturvernforbundets nasjonale aksjon for...

Bulk-budsjettet

Statsbudsjettet for 2017 og Skogmeldingen ble to sider av samme sak, som ikke preges av noen langsiktige visjoner for næringen. Og samlet politikk dreier...

Stor prisoppgang på sagtømmer av gran

Gjennomsnittsprisen på sagtømmeret innmålt i august var som ventet betydelig over prisene i juli. I tillegg er de også godt over prisene i juni. For gran har...

Konkurransetilsynet følger skogbruket nøye

De fleste har fått med seg at Konkurransetilsynet stoppet AT Skogs oppkjøp av konkurrenten NEG Skog, en avgjørelse som nylig ble stadfestet av Nærings-...

En bonde med ansvar

Som for tiden arbeidende styreleder i Allskog og nylig gjenvalgt styremedlem i Norske Skog har Eilif Due en sentral rolle i to uhyre viktige...

Finske St1 vil lage bioetanol på Follum

Energiselskapet St1 inngår nå en intensjonsavtale om å lage bioetanol av tømmer på Follum. Da vil Treklyngen få det første fullskala bioetanolanlegget i Norge. Viken...

Opptrapping av biodrivstoffomsetningen på høring

1. oktober i fjor hevet myndighetene kravet til innblanding av biodrivstoff i drivstoff til vegtrafikk fra 3,5 til 5,5 prosent. Nå ønsker Stortinget å...

Fra ord til handling

Praktiske løsninger var tema på industrimøte om tømmerstokkens innovasjonsmuligheter under Arendalsuka. EUs støtte på 232 millioner til pilotanlegg hos Borregaard gir optimisme. Miniseminarets påstand: «Norsk...
Annonse