Satser stort på tynning

De lave massevirkeprisene skremmer ikke Jan Birger Holth i Holth Skogsdrift. Etter innkjøp av nok en John Deere 1070 E har firmaet med base...

Portrett: Ola Rostad Jobber både på kort og lang sikt

Ola Rostad er vokst opp i grensestrøka øst i Hedmark og ser handel og samarbeid med svenskene som både naturlig og ønskelig. Samtidig er det...

Bygger skogsbilveg i Balsfjord

Skogeierne Raymond og Anne Lise Kongsli har akkurat bygd 800 meter ny skogsbilveg på sin eiendom i Balsfjord. Slik har vi fått ut verdifull...

Verner feil områder og truer arbeidsplasser

Tromsværinger har kjempet i snart åtte år mot vern på statseid grunn. – Vernet strider med både faglige anbefalinger og politiske føringer, det naturfaglige...
Betalt trening: Anna Maria Øvergård velger å rydde med motorsag, i dette tette bestandet, da hun syns hun har mer styring på ei lita sag, enn en stor ryddesag. – Og så blir jeg så sterk i ryggen, smiler ungjenta som syns hun får betalt for å trene.

Fra psykologi til ungskogpleie

Anna Maria Øvergård (21) studerte psykologi ved universitetet i Tromsø. Men ville heller drive fysisk, – i skogen. Nå rydder hun bjørk for Statskog...

Kunnskapsbasert politikk under press

Treindustriens Heidi Finstad oppfordrer skogeierne til å sette det næringspolitiske trykket inn i arbeidet mot samfunnets ensidige vernepress. Dette for å sikre råvaretilgang til...

Vern truer industriens råvaretilgang – og samfunnets verdiskapning-, og klimamål

– Sterkt vernepress truer nå industriens råvaretilgang. Med det risikerer man også å miste skog- og trenæringens bidrag til samfunnets klima- og grønne verdiskapningsmål....

– En forutsetning for lønnsom avvirkning

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale foretok åpninga av Eidsnes tømmerkai 13. september – ganske lenge før den var ferdigbygd. Men nå er den...

Fusjonert – og alene

Da Vestskog og Sogn og Fjordane Skogeigarlag fusjonerte ifjor vår ble det vedtatt at det framtidige hovedkontoret skulle ligge i Bergen. Dette er for...

Fra olje- til treøkonomi

Selv om det i Rogaland er relativt lite skog i forhold til andre deler av landet, har det skjedd spennende ting på tre- og...
Ønsker en visjon: Line Henriette Hjemdal fra Stortingets næringskomité vil ha mer visjoner inn i skogmeldingen. Hun ba skognæringa komme med innspill til dette.

Kystskogkonferansen: Rull ut den grønne løperen!

8. november ble høstens Kystskogkonferanse avholdt på Sola strandhotel. Programmet som gav et nikk til Skog 22 strategien tok blant annet for seg innovativ...
Rørå, Aagesen, Lahnstein

Skogvennlig budsjettforlik

Den lange og vanskelige prosessen fram til et budsjettvedtak i Stortinget endte godt – i hvert fall for skogbruket. Det mest spektakulære er selvsagt vedtaket...

Bioøkonomistrategien lagt fram

Regjeringens varslede bioøkonomistrategi ble presentert for allmennheten den nest siste dagen i november. Den har fått navnte «kjente ressurser – uante muligheter».  

Kommentar: Å bli sett

Kunstner Marina Abramovic hadde på sin utstilling i 2010 et innslag av performance kunst. Hun satte seg bak et bord og tok imot besøkende...

Lensa – forlenget til 2018

Lensa er et nettverkssamarbeid i Sør-Trøndelag som stimulerer til økt aktivitet blant skogeierne gjennom å bygge gode systemer og verktøy for næringen. Prosjektet ble...

– Det handler egentlig om å snakke med andre mennesker

– Klyngeprosjekter handler om å nne nye partnere, koble seg opp til dem og bygge tillit. Det sa Hans Eirik Melandsø som er leder...

– Finner ikke noe brukbart i meldinga

Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri var invitert til å holde foredrag om skognæringas rolle innen utvikling av bioøkonomien på åpningskonferansen for Arena-prosjektet i Trøndelag....

Erna vil være fanebærer

– Utvalget har utfordret oss på ti politiske prinsipper som gir retning og forutsigbarhet fra myndighetene. Og jeg er helt enig, det er det...

Kommentar: En splittet næring når ikke fram til sjefene

De siste årenes skogpolitikk har ikke gitt næringen vår det store løftet man håpet på da politikerne kom opp med krisepakken etter Tofte ble...

Utdanner skogmentorer i Sør-Trøndelag

Lensa-prosjektet jobber for økt aktivitet i skogbruket. Målgruppen er skogeierne. Nå har prosjektet utviklet et nytt kurs i veiledning av nye skogeiere. Slik vil...
Annonse