Tysk skogbruk: Der flatehogst er forbudt

Skogbruket i Bayern er med et hogstkvantum på nær 18 millioner m3 større enn det norske. Og skogene bugner av flotte bestand med gran...

Ny strategi: Dialogforum, mer FoU og økt etterspørsel

Litt overraskende for bransjen la landbruks­ og matminister Olaug Bollestad fram strategien «Skog og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling» på Moelv 12....

Eventyrlige tømmerpriser

Stor etterspørsel og høy byggeaktivitet over hele den nordlige halvkule gir gode tider for skogbrukere, også i Tyskland. – Sagtømmer av gran kan selges for...

Tømmeraktørene 2018: Gode tider, skjerpet konkurranse

Store snømengder og en uvanlig tørkesommer til tross: Med rekordavvirkning og høye tømmerpriser ble 2018 et godt år for skogeierne og de fleste tømmeraktørene....

Fra fusjon til overtagelse?

Styrene i Glommen og Mjøsen Skog la 4. mars «Utkast til fusjonsplan» ut på høring. I dette dokumentet på 54 sider er det ikke...

Tømmeraktørene: Kampen om volumene – markedsandeler 2017 og 2018

Norsk Skogbruk presenterer en oversikt over balansen mellom tømmerkjøperne og utviklingen i konkurransen mellom dem fra 2017 til 2018. Kilde til tallene er Landbruksdirektoratets...

Huntons nye fabrikk: Nesten for godt til å være sant

Etablering av 40-­60 nye arbeidsplasser og hjemflagging av produksjon fra Polen. Endelig en ny fabrikk i innlands­Norge som baserer seg på massevirke. Og et...

– Uproblematisk spredning av sitka i Skottland

  Norsk Skogbruk har henvendt seg til skotsk forskning og erfaring med spredning av sitka utenfor plantefeltene. Og emeritus i skogskjøtsel Bill Mason svarer at...

Ressursgrunnlag for 40 % innblandet biodrivstoff i Norden

Norden har ressurser nok til å kunne besørge egen innblanding på opptil 40 %, mener forskere ved NMBU. Men storproduksjon av skogsbasert biodrivstoff får...

Biozin: – Fullt mulig å skaffe 700 000 kubikkmeter

De mye omtalte planene om biodrivstoffproduksjon i Åmli blir stadig mer håndfaste. Prosjektet går nå inn i en detaljplanleggingsfase, der det skal brukes over...

Tømmerterminaler: Kjemper for heleGodspakke Innlandet

I arbeidet med godsstrategien var skognæringen Jernbaneverkets beste samarbeidpartnere, men de siste månedene har næringen slitt med å leve opp til den rollen. Nå...

Tømmerterminaler: «Flaskehalsen» ved Kongsvinger må prioriteres først

Skogeierforbundet presenterer løpende forbedrede regnestykker for Rudshøgda i takt med motstanden. Dette undergraver Godspakken, og tar oppmerksomheten bort fra selve knutepunktet for godsavviklingen. Vi...

Kamp om prioritering av tømmerterminaler i Innlandet

Rekordhøy avvirkning i skogen, krever enda mer av den videre tømmeravviklingen. Da blir tømmerterminalene en nøkkelfaktor. Men hvordan dette gjøres best mulig, er det nå...

Tømmerpriser: Høy innmåling i januar

I januar ble det i følge tallene fra SkogData målt inn 954 000 kubikkmeter virke, 57 000 kubikkmeter mer enn i januar i fjor....

Fersk fylkesmann med grønne ambisjoner

Knut Storberget er den første Fylkesmannen i Innlandet, fylket som om et snaut år blir landets desidert største innen skogbruk. Han mener at skogbruket...

Ny regjeringsplattform – skognæringa er positiv

Nytt parti i regjering betyr ny regjeringsplattform og nye statsråder. Og landbruksministerposten går fra FrP til KrF, der den nye ministeren selv hevder «å...

Bjørner og øl i sitkagranens rike

Elizabeth Roberts ble tilfeldig involvert i sitkaplanting på en skogeiendom i Skottland. Slik ble hun nysgjerrig på treslaget og reiste til havnebyen Sitka i...

Fylkesmennene tar første skritt i regionreformen

Fra 1. januar ble 13 av landets fylkesmannsembeter slått sammen til seks, og fra neste årsskifte skjer det en fullstendig fylkessammenslåing i disse fylkene....

Avvirkningen begrenses av tilgangen på skogsmaskiner

Nye skogsmaskiner har aldri vært hyllevare, men nå er leveringstiden lengre enn noen gang. Mange maskintyper kan ikke leveres før langt ut i 2020,...

Portrett Per Skorge: – Drømmer om å kjøre hogstmaskin

– Én ting er å kjøre traktor på jordet, men noe helt annet er en hi-tech hogstmaskin i skogen. Det sier Skogeierforbundets ferske direktør...
Annonse