FollaCell: Investerer 180 millioner og vil ha mer tømmer

Ved CTMP-fabrikken MMK FollaCell investeres det nå 155 millioner kroner i nytt vannrenseanlegg. Det foreligger også konkrete planer om å øke produksjonen...

Australia brenner

Skogbrannene som har rast i Australia siden september har fram til januar sluppet ut om lag 350 millioner tonn CO2 i atmosfæren. Det...

Tømmerprisene justeres ned

Som ventet har tømmerkjøperne redusert sine priser til skogeier noe nå ved nyttår. Men gjennomgangstonen er at justeringen ikke er dramatisk, prisnivået...

Ny avvirkningsrekord tross prisfall

Allerede i januar 2019 så vi en utflating i tømmerprisene, og etter hvert et fall. Likevel har hogstaktiviteten holdt seg oppe, og...

Siste ord er neppe sagt

Glommen Mjøsen Skog valgte som kjent å benytte seg av sin forkjøpsrett til Moelven-aksjene som ble solgt før jul, og vil slik...

– Bra for Moelven – og for skogeierne

– Vi har vært opptatt av å finne en løsning som både er til Moelvens og til skogeiernes beste og det var...

Julenøtt for Glommen Mjøsen

Eidsiva og Felleskjøpets salg av sine Moelven-aksjer til det nyopprettede selskapet Skog as har skapt hodebry hos den andre store eieren av...

Med mistillit til MiS

I sommer kom Stiftelsen BioFokus med en rapport med tittelen «Sviktende kunnskapsgrunnlag i skog» som blant annet hevdet at MiS-metodikken ikke fanger...

Entusiastisk, men sårbart

Store skogressurser står i så bratt terreng at maskinell avvirkning med vanlig utstyr er umulig. Men taubanemiljøet her i landet begrenser seg...
– Ansvaret for ny skog kan ikkje leggast på den einskilde eigar, entreprenørane må ha det som ein udiskutabel del av hogstoppdraget, seier Helge Kårstad.

Med hjarte for kystskogen

Helge Kårstad (65) er ein av ganske få innfødde vestlendingar som verkeleg har skogbruk i blodet. Og som trass mange negative trendar...

Norsk produksjon av biodrivstoff: Økonomiske insentiver og forutsigbare regler nødvendig

– Det er lange løp, og det er en risiko for at noen blir for utålmodig. Da tenker jeg ikke på eierne...

Et stort paradoks

Vi vet faktisk alt om skogen, vi vet at det har blitt mer gran, furu, bjørk, gamle trær og død ved, egentlig...

Klimanytte på 8 millioner tonn CO2 pr år

Svenske SCA er Europas største private skogeier med en årlig avvirkning på 4,5 mill m3. Dette tømmeret havner enten i konsernets 5...

Billerud bruker bjørk

Mens bjørk i dag stort sett går til ved i Norge, er det større anvendelse av både skur og massevirke av treslaget...

Leder Landsskogtakseringen inn i nytt hundreår

I år fyller Landsskogtakseringen 100 år. Takket være den har både forskere, beslutningstakere og andre et unikt grunnlag for å si noe...

Hvor mye kan vi egentlig hogge?

Skog22-rapporten som kom i januar 2015 viste til beregninger som slo fast at avvirkningen kan økes til 15 millioner kubikkmeter i året....

Avskogingen langs kysten fortsetter for fullt

Det er ikke bare i Brasil at avskogingen pågår i stort tempo. På Vestlandet tilplantes mindre enn halvparten av barskogarealene som avvirkes....

Møter framtiden med kartongproduksjon

BillerudKorsnäs åpnet nylig sin siste, og hittil største investering; KM7, på Gruvöns bruk i Grums kommune i Värmland. Kartongmaskinen avløser papirmaskinene PM1,...

Fortsatt ventetid på skogsmaskiner

Den raske endringen i tømmermarkedet har foreløpig ikke lagt noen stor demper på etterspørselen etter skogsmaskiner. En rundspørring til leverandørene viser at...

Viken med pakkeløsning for skogsdrift

– En del skogeiere opplever at det er mye å forholde seg til om man skal ha drift i skogen, og blir...
Annonse