Tømmerpriser: Høy innmåling i januar

I januar ble det i følge tallene fra SkogData målt inn 954 000 kubikkmeter virke, 57 000 kubikkmeter mer enn i januar i fjor....

Fersk fylkesmann med grønne ambisjoner

Knut Storberget er den første Fylkesmannen i Innlandet, fylket som om et snaut år blir landets desidert største innen skogbruk. Han mener at skogbruket...

Ny regjeringsplattform – skognæringa er positiv

Nytt parti i regjering betyr ny regjeringsplattform og nye statsråder. Og landbruksministerposten går fra FrP til KrF, der den nye ministeren selv hevder «å...

Bjørner og øl i sitkagranens rike

Elizabeth Roberts ble tilfeldig involvert i sitkaplanting på en skogeiendom i Skottland. Slik ble hun nysgjerrig på treslaget og reiste til havnebyen Sitka i...

Fylkesmennene tar første skritt i regionreformen

Fra 1. januar ble 13 av landets fylkesmannsembeter slått sammen til seks, og fra neste årsskifte skjer det en fullstendig fylkessammenslåing i disse fylkene....

Avvirkningen begrenses av tilgangen på skogsmaskiner

Nye skogsmaskiner har aldri vært hyllevare, men nå er leveringstiden lengre enn noen gang. Mange maskintyper kan ikke leveres før langt ut i 2020,...

Portrett Per Skorge: – Drømmer om å kjøre hogstmaskin

– Én ting er å kjøre traktor på jordet, men noe helt annet er en hi-tech hogstmaskin i skogen. Det sier Skogeierforbundets ferske direktør...

Flisfôr for matsikkerhet og dyrehelse

  Margareth Øverland leder Foods of Norway og viser hvordan flis kan bli til proteinrikt dyrefôr som både kan erstatte soyaimport og dessuten gi bedre dyrehelse....

Skogbasert biodrivstoff – nye muligheter for norsk skogsektor?

«NY SERIE om skogsbasert biodrivstoff fra forskere ved NMBU» For å redusere klimagassutslippene i Norge må vi bruke mindre fossilt drivstoff i transportsektoren. Elektrifisering av...

Debatt: Mest effektiv er naturens karbonbinding

FNs klimapanel meiner at såkalla negative utslepp av CO2 no er heilt nødvendige for å hindra ein sterk auke i global oppvarming, og teknisk...

Stora Enso støtter igangkjøring av lærlingelag

– Vi står som garantist i perioden fram til dette laget kommer i full produksjon. Vi innser at vi som stor aktør på tømmermarkedet må...

Avvirkningen: – Rekorder for fall

Aldri før har det vært avvirket så mye tømmer her i landet som i 2018. Over 11 millioner kubikkmeter ble i følge tall fra...

Karbonkretsløpets ukjente irrganger

Hvor mye karbon er det i skogsjorda? Kommer det fra dødt plantemateriale som brytes ned, eller «pumpes» det ned i bakken via trærnes rot-...

Jordkarbon i skog: – Hva vet vi om akkumulering, nedbryting og utslipp?

– Jord er fantastisk! Janne Kjønaas er entusiastisk på vegne av det som finnes under oss. De biologiske og kjemiske prosessene som foregår i...

Portrett: Trude Myhre vil snakke mer utenfor spaltene

Skogsbiolog Trude Myhre er blitt en profilert miljøforkjemper for skogen. Hun er ofte i ulike medier med sine sterke meninger, gjerne i synlige feltreportasjer....

Massivtrestandarder må på plass

«Alle» vil ha massivtre, men mangel på såkalte preaksepterte løsninger og standarder gjør det fortsatt dyrere enn å bygge i betong, erfarer Veidekke. Arthur...

Løper elektrifiseringen fra biodrivstoff?

Vi vet at de elektriske personbilene tar markedsandeler, men «alle» sier at «tungtransport, luft- og skipsfart vil trenge biodrivstoff». Samtidig kommer stadige nyheter om...

Kommentar: Mjøsen og Glommen – vil historen gjenta seg?

Det understrekes både fra Mjøsen og Glommen at de tillitsvalgte har gitt grønt lys for å fortsette fusjonsforhandlingene. Like fullt bringer den noe nedkjølte...

Men AT Skog og Vestskog holder tempoet

Etter et felles styremøte 8. januar rapporterer AT Skog og Vestskog at fusjonsprosessen går sin gang. Opplegget er at en formell styrebehandling skjer 12....

Glommen og Mjøsen bremser ned

Etter klare signaler fra de tillitsvalgte og engasjerte skogeiere har styrene i Glommen og Mjøsen funnet ut at den opprinnelige tidsplanen for fusjon ble...
Annonse