Serie Biodrivstoff: Betinget fremtidsoptimisme i skogsektoren

TEKST: ERIK TRØMBORG, TORJUS BOLKESJØ OG PER KRISTIAN RØRSTAD, NMBU Den økonomiske utviklingen i skogsektoren synes mer usikker enn tidligere, og de mange driverne knyttet...

Utsikter til rik blomstring på gran

Den tørre og varme sommeren i fjor gir rik blomstring på gran i år, og håp om en god frøhøst. For midlere og høyere...

Debatt: Bør prinsippene for erstatning ved ekspropriasjon endres?

TEKST: YNGVE HOLTH, KONSULENTLEDER I NORSKOG Mange tegn ved dagens erstatningsregler tyder på at vi er modne for en større revisjon der man ser på...

Banebrytende skogtakstarbeid fra NMBU

– Jeg tror ikke folk i skognæringa i Norge er klar over hvor langt framme vi faktisk ligger i utviklingen av skogtakstmetoder her i...

Biodrivstoff på skogsmaskiner: – Funker, men koster

  Entreprenørene som nå har kjørt med avansert biodiesel på tanken i to perioder har ikke merket noen annen forskjell fra det fossilbaserte drivstoffet enn...

Store planer for biodrivstoffproduksjon i Norden innen 2025

Kan bli over 120 biodrivstoffanlegg Over 50 TWh biodrivstoff fra Norden Halvparten svensk – åtte norske Politikerne krever en stadig økning i bruken av biodrivstoff som erstatning...

UPM vil produsere mer biodrivstoff – fra skog og «ny» jordbruksplante

UPM liknet veldig på Norske Skog for få år siden. Papir var sentralt. Etter en stor omlegging er det alle «de andre» produktene som...

EUs klimaregelverk: Faren for klimabegrenset avvirkning over?

Bekymringen i skog­ og trebransjen for effektene av EUs klimaregelverk har vært stor. Og fortsatt er ingenting spikret, men regjeringens valg av referansebane for...

Portrett: Industrimann med ny energi i Norske Skog

Norske Skog fikk senhøstes ny direktør. Niels Petter Wright kaller seg en industrimann som tiltrekkes av forandringer og liker å få ting til å...

Massevirkeprisene øker fortsatt

Gjennomsnittlig massevirkepris økte med sju kroner fra januar til februar for både gran og furu. I gjennomsnitt for hele landet er nå masse­ virkeprisen på...

Gudbrand Gulsvik kastes ut av styret i Viken Skog

Valgkomiteen i Viken skog avleverte sin innstilling 1. mars. Her innstilles det på gjenvalg av styreleder Olav Breivik (66), mens nestleder Gudbrand Gulsvik (47)...

Tysk skogbruk: Der flatehogst er forbudt

Skogbruket i Bayern er med et hogstkvantum på nær 18 millioner m3 større enn det norske. Og skogene bugner av flotte bestand med gran...

Ny strategi: Dialogforum, mer FoU og økt etterspørsel

Litt overraskende for bransjen la landbruks­ og matminister Olaug Bollestad fram strategien «Skog og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling» på Moelv 12....

Eventyrlige tømmerpriser

Stor etterspørsel og høy byggeaktivitet over hele den nordlige halvkule gir gode tider for skogbrukere, også i Tyskland. – Sagtømmer av gran kan selges for...

Tømmeraktørene 2018: Gode tider, skjerpet konkurranse

Store snømengder og en uvanlig tørkesommer til tross: Med rekordavvirkning og høye tømmerpriser ble 2018 et godt år for skogeierne og de fleste tømmeraktørene....

Fra fusjon til overtagelse?

Styrene i Glommen og Mjøsen Skog la 4. mars «Utkast til fusjonsplan» ut på høring. I dette dokumentet på 54 sider er det ikke...

Tømmeraktørene: Kampen om volumene – markedsandeler 2017 og 2018

Norsk Skogbruk presenterer en oversikt over balansen mellom tømmerkjøperne og utviklingen i konkurransen mellom dem fra 2017 til 2018. Kilde til tallene er Landbruksdirektoratets...

Huntons nye fabrikk: Nesten for godt til å være sant

Etablering av 40-­60 nye arbeidsplasser og hjemflagging av produksjon fra Polen. Endelig en ny fabrikk i innlands­Norge som baserer seg på massevirke. Og et...

– Uproblematisk spredning av sitka i Skottland

  Norsk Skogbruk har henvendt seg til skotsk forskning og erfaring med spredning av sitka utenfor plantefeltene. Og emeritus i skogskjøtsel Bill Mason svarer at...

Ressursgrunnlag for 40 % innblandet biodrivstoff i Norden

Norden har ressurser nok til å kunne besørge egen innblanding på opptil 40 %, mener forskere ved NMBU. Men storproduksjon av skogsbasert biodrivstoff får...
Annonse