Vi treng alternative driftslag

Hogstmaskinene er effektive. Dei legg bak seg vanvittige mengder tømmer kvar dag, men kva med kvaliteten? TEKS: JON BOJER GODAL, SKOGBRUKER OG FORFATTER Personleg held eg...

Bioenergidagene: Bredspektret biotreff

Bioenergibransjen lever i beste velgående og har nok en gang vært samlet til Bioenergidager på Gardermoen. Alt tyder på at bioenergibransjen nå er i ferd...

Norsk skogpolitikk på villspor

Det er nå erkjent at klimaendringene er vår klodes største trussel. Da må vi kreve at myndighetene tar konsekvensen av dette og handler. Norske...

Kan klimaløsninger fra skogen bli en megatrend?

Det grønne skiftet krever utvikling av bærekraftige verdikjeder for biomasse fra jord, skog og hav. Megatrendene innenfor klimaløsninger, elektrifisering og byene som drivkraft, setter...

Johan C. Løken er død

Johan C. Løken var forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole (1969) og gårdbruker på Hvarstad gård i Heradsbygd siden 1964. Men på 70-tallet drev han også...

Minneord for Johan C. Løken: En skogens mann har gått bort!

Et aktivt og innholdsrikt liv er ved veis ende – Johan C. Løken ble, etter noe tids sykdom, bare 73 år gammel. Skogsaken og...

En juletrebetraktning

Slik kan det å ta et juletre inn i stua oppleves. Olav Svendsrud deler her sin juletreopplevelse fra i fjor. Vi ønsker Olav bedre...

Ylva ga uvanlige skogskader i nord

De sterkeste vindkastene under ekstremværet Ylva, som rammet Nordland og Troms 23. november, kom fra sørøst. Dette ga størst skogskader i furuskogen på indre...

Ny maskin for snutebillebeskyttelse

Fredag 1. desember var en merkedag for Norgesplanter AS sin virksomhet i Hokksund. Omkring 90 personer deltok da i den offsielle oppstarten av det...

Kvatninga planteskole ruster seg for framtida

Siden år 2000 har antall skogplanteskoler her i landet gått fra 27 til rundt ti. Skogplanter Midt-Norges anlegg på Kvatninga i Overhalla kommune er...

Ecosound – en enkel lydspreder i eik

Elever ved Drotningborg vgs i Grimstad har gjennom et skoleprosjekt utviklet en høyttaler for mobiltelefoner i flott eikemateriale. Telefonen settes i et hull på...

Forhandlinger om tømmerkjøp som vanlig

– Verken vi eller Saugbruks er berørt av tautrekkingen rundt morselskapet og vi kjøper tømmer som vanlig. Vi opplever god etterspørsel, det er full...

Vil bygge demoanlegg for avansert biodrivstoff på Tofte

Silva Green Fuel AS, som eies av Statkraft, og Södra varlser at de skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på...

Norsk Skogkapital.: Skogeierne skaffer seg verktøy

En uke etter det ble overveiende sannsynlig at Norske Skogs fabrikker vil bli solgt på auksjon kommer nyheten om at fem av seks skogeierandelslag...

Hva nå Norske Skog?

Så ser det ut til at Norske Skogs fabrikker legges ut på auksjon. Det skjer etter at Aker og Kjell Inge Røkke meldte seg...

Kunnskapssprederen Bjørn Helge Bjørnstad

Bjørn Helge Bjørnstad brenner for å spre kunnskap, det være seg om juletreproduksjon eller skogbrukets skatteregler. I så måte har han havnet på rett...

Christian Anton Smedshaug: – Vi må få fart på industrialiseringen

– Samfunnet har glemt industriens sentrale rolle i å skape velstand og fornuftig klima- og miljøutvikling. Det svarte Agrianalyses økonom Christian Anton Smedshaug på årets...

Landbruksdirektoratet vil stramme inn foryngelsesplikten

Hogstaktiviteten en har økt mer enn skogplantingen de siste årene, noe som indikerer at ikke alle hogstfelter blir tilfredsstillende forynget. Mye tyder på at...

Nye kvalitetskrav til sagtømmer – kortsiktig gevinst med langsiktige konsekvenser

Nye kvalitetskrav til sagtømmer – kortsiktig gevinst med langsiktige konsekvenser AV: OLAV HØIBØ, ANDERS Q. NYRUD OG GEIR I. VESTØL, ALLE PROFESSORER I TRETEKNOLOGI, NMBU Viktige...

Mjøsen og Glommen ønsker enklere målereglement (men forskerne er kritiske)

Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling har gått sammen for å utarbeide et nytt målereglement som er både enklere og mer liberalt enn det...
Annonse