LULUCF: Krafttak for å sikre fremtidig norsk avvirkningsnivå for tømmer

– Hva EU bestemmer seg for i LULUCF-sektoren avgjør om vi i Norge får tilgang til egne skogressurser i fremtiden. Derfor må saken høyt...

Reidar Bergene Holm om: Kompetanse og lidenskap

– Veksten i avvirkningen prioriteres ikke for norske kjøpere, den eksporteres. Skogeierorganisasjonenes kortsiktighet reduserer gjennom dette mulighetene for større satsning gjennom stedlig investering. Grenen...

Norske Skog as

Det skapte stor forvirring da nyheten om at Christen Sveaas var blitt kastet som styreleder etter bare tre uker ble kringkastet av blant andre...

Norske Skog og rekapitaliseringsplanen: – Alle alternativer er dårligere

Christen Sveaas ga uttrykk for at konkurs for Norske Skog-konsernet er eneste realistiske alternativ til redningsplanen han presenterte 18. september. Og selv om forslaget...

Fikk VM-råd av rokongen

Vebjørn Sønsteby fra Brøttum, Jon Arne Engø fra Åsnes og Ole Ivar Lierhagen fra Brumunddal var invitert til Olaf Tuftes gård i Horten denne...

Spredning av askeskuddsjuken

Ask i Polen begynte å skrante tidlig på 1990­tallet. Derfra har askeskuddsjuke spredd seg utover i Europa med rekordfart. Nå har sjukdommen nådd store...

NIVA: Nytt prosjekt om skoggjødsling og vann

Nitrogengjødsling kan ha konsekvenser for vannmiljøet. Nå skal NIVA undersøke hvordan klimatiltak i skogbruket kan få innvirkning på norske elver og innsjøer. I 2014 ga...

Gjødsling: Bedre klima og mer tømmer

Øystein Mørk i Spydeberg gjødsler 600 dekar skog. Det gir ham 1000­-1200 m3 ekstra tømmer å avvirke om 10 år. Og binder CO2 fra...

Underbestandets betydning i ung granskog

Et tett underbestand sørger for at framtidstrærne ikke får for sterk kvistsetting og gir beskyttelse imot skader. Toppkapping av bjørk kan være en god...

– Volum og kvalitet er avgjørende

Startskuddet for «aksjon bjørk rundt Mjøsa» gikk av med en bjørkebefaring i juni. En dedikert gjeng besøkte tre bestand og drøftet skjøtsel og potensial...

Ny æra for bjørk rundt Mjøsa?

– Hvorfor produsere råtegran på våre mest produktive skogsarealer når det er mulig å dyrke fram høykvalitets hengebjørk? Spør leder i Ringsaker Skogeierlag Helge...

Investerer 20 millioner på Haslestad

Bergene Holms sagbruk på Haslestad i Vestfold har fordoblet sitt produksjons­volum de siste fem årene, siden produk­sjonen på Fossum i Bærum ble lagt ned....

AT Skog lanserer nytt konsept

AT Skog lanserer i disse dager BedreSkog, en ny avtaleform med skogeierne som skal gi økt aktivitet på eiendommene og bedre lønnsomhet for eierne....

Minst dobbelt så mye skog skal vernes om Stortingets mål skal nås

Det er særlig lav andel av vernet skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark. Det er dessuten behov for økt vern av...

– Forholder seg ikke til Stortingets vedtak

Skogeierforbundets Svein M. Søgnen har arbeidet med frivillig vern av skog siden dette begrepet ble funnet opp for 15 år siden. Han er ikke...

Mer informasjon fra nye digitale kart

En kombinasjon av registreringer på bakken og en ny type tredimensjonale flybilder, såkalt stereofotogrammetri, ligger bak det nye digitale skogressurskartet SR16. Det gir mer...

Endelig starter byggingen av ny massivtrefabrikk

Splitkon har lenge forsøkt å få med seg investorer til å bygge en ny fabrikk for massivtre som kan møte det voksende norske markedet....

Rettigheter til skogbruksplandata

STAFETTPINNE: Gjennom skogbruksplan­prosjekter etableres skog­ og miljødata. Skogeier angir gjennom sin bestilling hvem som skal ha tilgang til sine skoglige data. Miljøregistreringene er som...

Et samlet landbrukssamvirke tro til

Om Norske Skog går over ende vil ikke det være den første store konkursen i norsk treforedling. Da Tofte Cellulosefabrikk AS havnet i skifteretten...

– Ikke bærekraftig

Det nylig framlagte kvartalsresultatet økte Norske Skogs gjeld ytterligere og verken avtroppende styreleder Henrik Christensen eller konsernsjef Lars Sperre la skjul på alvoret. –...
Annonse