Trives med arbeidet, men ikke reisinga

Frank Rørvik (37) er oppvokst med en far som var borte på arbeid omtrent hele tida. Det har ikke forhindret at han selv leder...

Taubane i Romsdal: Høster fruktene av skogreisinga

Den omfattende skogreisinga på 1950- og 60-tallet lot seg ikke stoppe av bratt terreng. Det betyr at taubaneveteranen Vidar Rørvik, sønnen Frank og deres...

Askeskuddsjuken: Hvordan bevare asken?

Askeskuddsjuken finnes nesten overalt hvor asken vokser, dødelig­ heten er høg, og ask er nå oppført som sårbar på norsk rødliste for arter. Målet...

Sparket skognæringen på Skogforum på Honne

– Dere er utrolig defensive, og forteller ikke verden hvem dere er og hva dere vil. Det gjør at vi på utsiden opplever skognæringa som introvert,...

Skogbrannene i Portugal: Eukalyptus-skogbruk

Skogrådgiver André Nunes anbefaler gjerne å plante eukalyptus i stedet for furu i brannutsatte områder. Les også: Skogbrannene i Portugal: Skogstruktur fører til skogbrann Ungskogpleie kan redde...

Skogbrannene i Portugal: Ungskogpleie kan redde skogen fra brann

– Aktiv skogskjøtsel er et middel mot skogbrann. Og artsskifte fra furu til eukalyptus kan redde tømmerverdiene for skogeier. Men det kan det portugisiske...

Portugal: Skogstruktur fører til skogbrann

I sommer brant store skogområder i Portugal. Og selv om klimaendringene får skylden for tørrere somre, mener portugisiske skogforskere at brannen skyldes dårlig skogpolitikk...

– Ville valgt skogen på ny

Leif Arnfinn Næsbø startet opp i skogen så tidlig at det i dag ville blitt karakterisert som barnearbeid og etablerte familiebedriften Næsbø Skog sammen...

Biozin: Viktig steg framover mot realisering

Midt i september inngikk Bergene Holm-selskapet Biozin AS en samarbeidsavtale med det svenske selskapet Preem AB om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon. Planen er å...

Ask og askeskuddsjuke Askeskuddbeger

Askeskuddsjuken forårsakes av soppen askeskuddbeger som opprinnelige kommer fra Øst-Asia. Der gjør den liten skade, mens europeisk ask er meget følsom for angrep som...

Portugal: Barn vil saksøke 47 land for sommerens skogbranner

Barn mellom 5 og 14 år søker nå etter finansiering (gjennom crowdfunding) for å saksøke 47 land for å ha bidratt til klimaendringer som...

EFI i Oslo: Bioøkonomi – et paradigmeskifte med skogen i sentrum

– Det spres mye feilinformasjon om Europas skoger og hvordan den kan brukes i klimakampen. Det er et voksende problem. I stedet må satsing...

Tømmerpriser: Stor etterspørsel gir prisøkning på «alt»

Nyetableringer i nabolandene fører til økt etterspørsel på massevirke. Men også sagtømmermarkedet er hett og endelig er altså flisa mer verdt også. Flere markedsanalyser...

Landets største skogsentreprenør satser offensivt

Med sine 18 skogsmaskiner og 24 ansatte er Næsbø Skog AS landets største skogsentreprenør. Og daglig leder Torkil Næsbø (46) ser slett ikke mørkt...

Tømmermålinga og vrakprosenten: Målt – og funnet for dårlig

Når tømmeret er hogd og transportert ut av skogen, er det lagt ned mange arbeidstimer som skal betales. Litt surt er det da når...

Mindre tømmer i Trøndelag og på Sørlandet også

Norske Skog Skogn har hatt produksjonsstans til tider og Vafos pulp i Kragerø utsetter utvidelsesplaner, – alt på grunn virkesmangel. Også Huntonit merker økt...

Saugbrugs: Tømmermangel hos Norske Skog i Halden

  Midt under forhandlingene om fortsatt eksistens for morselskapet, sliter Norske Skog Saugbrugs med produksjonsstans fordi de mangler råvarer. Til tross for at markedet skriker...

Statsbudsjettet 2018: Satser videre på veier og kaier – også regnskog

Statsbudsjettet for 2018 gir 92 millioner i tilskudd til skogsbilveger og kaier. Dessuten vil regjeringen fjerne eiendomsskatten på utstyr i industrien, men støtter ikke...

Fortsatt håp for Norske Skog

Rett før Norsk Skogbruk går i trykken 19 oktober melder selskapet at det er oppnådd enighet mellom de ulike kreditorgruppene i Norske Skog. Dermed...

Ask og askeskuddsjuke – overvåking

Etter flere år med overvåking av askeskuddsjuke på faste flater ser vi at skadeutviklingen på enkelttrær og i bestand skjer fort, også i områder hvor...
Annonse