– Et signal om en tydeligere posisjon

Den nye direktøren for skogseksjonen i Landbruksdirektoratet på Steinkjer, Trond Svanøe- Hafstad ønsker en mer proaktiv rolle for direktoratet fremover. Det kan det bli muligheter for med friske midler over statsbudsjettet. Foto: SB Skog

Rykende fersk seksjonssjef for skog i Landbruksdirektoratet Trond Svanøe-Hafstad er svært fornøyd med seks ekstra millioner på statsbudsjettet øremerket Steinkjer. Han opplever den ekstra bevilgningen som et signal og ønske om at direktoratet nettopp skal ta en tydeligere posisjon.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.

Les også: Et skogdirektorat – i ordets rette forstand?

Les også: Ønsker handlekraftig direktorat på Steinkjer

Les også: Glad for at Landbruksdirektoratet får mer midler

SHARE