Glad for at Landbruksdirektoratet får ekstra midler

– Det handler jo til syvende og sist om å få et så godt resultat som mulig. Og vi er i den sammenheng helt avhengig av en god dialog og et godt samarbeid på de områdene og grenseflatene som ligger mellom våre to direktorater, sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro om den ekstra bevilgningen til Landbruksdirektoratet.

Miljødirektoratet har blitt bedt om å levere stadig mer innenfor skog og arealbruk siste årene, og om å samarbeide med landbrukssiden. – Det har nok lagt ekstra press på denne avdelingen i Landbruksdirektoratet. Derfor er vi kjempeglade for at de nå får mer midler.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.

Les også: Et skogdirektorat – i ordets rette forstand?

Les også: Ønsker handlekraftig direktorat på Steinkjer

Les også: – Et signal om en tydeligere posisjon

SHARE